Agenda

01/04/2015

Niet-intentionele blootstelling aan gewasbeschermignsmiddelen via water en lucht

Zoeken naar een evenwicht tussen een productieve landbouw en een goede toestand van het milieu, met proper water en schone lucht. 

Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen via water

Blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen via lucht

Opzet

In een versnipperd landschap als Vlaanderen is het blijvend zoeken naar het evenwicht tussen een productieve landbouw en een goede toestand van het milieu, met proper water en schone lucht.

Het is belangrijk dat gewasbeschermingsmiddelen op een correcte manier gebruikt worden, en dat zowel de industrie als de gebruikers bijzondere aandacht besteden aan het beschermen van water en lucht.

In het eerste deel van de studiedag staan we stil bij de niet-intentionele blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen via water. De Vlaamse Milieumaatschappij zal ons de resultaten van hun meetcampagnes tonen, waarna de stewardship initiatieven van de industrie aan bod komen. De Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen komt toelichten hoe de gemeentes vanaf januari 2015 te werk gaan om het onkruid op hun terreinen efficiënt te bestrijden en daarbij rekening houden met een optimale bescherming van het water. De Vlaamse wetgeving bepaalt een nulgebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de gemeentes zijn dus aangewezen op alternatieven. De tweede getuigenis komt van Infrabel die ons zal uitleggen hoe de spoorwegen onkruidvrij worden gehouden in Vlaanderen.

Na de pauze zoomt de studiedag in op de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen via lucht. De Federale Overheid heeft recent een nota opgesteld over dit topic en zal deze voorstellen, samen met een aantal pistes om het risico voor omwonenden te beperken. Met een getuigenis uit Nederland, waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een groots project heeft opgezet in dit kader, sluiten we de studiedag af.

Het wordt ongetwijfeld een leerrijke studienamiddag, niet te missen voor iedereen die professioneel en/of uit interesse met gewasbescherming bezig is!

Programma

Locatie: ILVO, Eenheid plant - Caritasstraat 21, 9090 Melle