Agenda

04/09/2014

Erosiebestrijding door niet-kerende bodembewerking - Machinedemonstratie

Van 9u tot 17u - Hof ter Vaeren - Zavelstraat - Huldenberg

Concreet zullen machines gedemonstreerd worden die behoren tot één van de
volgende categorieën:

 1. grondbewerkingsmachines met een werkdiepte van 20 à 35 cm (decompactie),
 2. grondbewerkingsmachines met een werkdiepte van 10 à 20 cm (grond breken zonder intense vermenging van de toplaag),
 3. machines die werken volgens het principe van ‘strip till’ en
 4. machines om drempeltjes aan te leggen in gewassen die op rijen/ruggen geteeld worden.

Daarnaast kunt u op het demonstratieterrein verschillende stands bezoeken waar de organiserende partners heel wat interessante informatie beschikbaar stellen m.b.t. erosiebeperkende technieken (groenbedekkers, profielputten, resultaten lange-termijnproeven niet-kerende bodembewerking in akkerbouwgewassen, demonstratieveld maïsinzaai volgens niet-kerende bodembewerking, aanleg van drempeltjes in aardappelen en maïs …).

9:00u: opening

 • tentoonstellingstanden deelnemende firma’s continu te bezoeken
 • voorlichtingsstanden ‘erosie-beperkende maatregelen’ doorlopend toegankelijk

10:00u - 12:30u: demonstratie machines niet-kerende grondbewerking

13:30u - 16:00u: herhaling demonstratie machines niet-kerende grondbewerking

 • grondbewerkingsmachines
  werkdiepte 20 – 35 cm
 • grondbewerkingsmachines
  werkdiepte 10 – 20 cm
 • ‘strip till’ -machines
 • machines om drempeltjes aan te leggen

17:30u: einde

Meer info over deze machinedemonstratie (pdf)