Agenda

04/07/2014

Uitnodiging doctoraatsverdediging Annelies Van Nuffel

Titel van het doctoraat: 'De ontwikkeling van een automatisch detectiesysteem voor mankheid bij melkvee: het Gaitwise systeem'

Door de stijgende vraag naar zuivelproducten worden steeds meer en hoger producerende koeien gehouden op minder maar grotere melkveebedrijven met minder verzorgers voor het aantal melkkoeien. Hierdoor hebben melkveehouders steeds minder tijd om de individuele dieren op hun bedrijf dagelijks op te volgen en wordt steeds meer technologie ingezet voor het detecteren van problemen met hun management vooral wat betreft de detectie van gezondheidsproblemen. Naast problemen met vruchtbaarheid en uierontstekingen, behoort ook mankheid tot de top drie van de duurste gezondheidsproblemen bij melkvee. Niet enkel het negatieve effect van mankheid op het arbeidsinkomen (door de verminderde melkproductie, verminderde vruchtbaarheid en langleefbaarheid gecombineerd met hoge behandelingskosten) wordt onderschat, maar ook het effect op de gezondheid en het welzijn van de koeien. Met een prevalentie die kan oplopen tot 72 % is de mankheidsproblematiek op Europese melkveebedrijven onaanvaardbaar hoog en vormt de daling van het voorkomen van mankheid één van de grootste uitdagingen binnen de huidige melkveesector. Echter, om een correcte behandeling toe te passen moeten melkveehouders in staat zijn manke koeien te detecteren in een vroeg stadium. De hoofddoelstelling van dit doctoraat was dan ook om een betere en tijdige detectie van de manke koeien in de kudde mogelijk te maken.

Het evenement heeft plaats op vrijdag 4 juli 2014 om 13.30 uur in het Auditorium op ILVO Caritasstraat 21 te Melle. Na afloop wordt een receptie aangeboden.
Gelieve in te schrijven vóór 26 juni 2014 via annelies.vannuffel@ilvo.vlaanderen.be of via 09 272 27 56.

Uitnodiging doctoraatsverdediging Annelies Van Nuffel (pdf)