Agenda

08/07/2014

Studienamiddag en proefveldbezoek 'Optimalisatie van de zaadteelt van Italiaans raaigras'

In het kader van het graszaadproject LCG – Landbouwcentrum Granen Vlaanderen, organiseert ILVO – Plant een praktische namiddag voor graszaadtelers, teeltdeskundigen en voorlichters.

Samenkomst op hoeve van Bart Mehuys, in de loods
Zijdelingstraat, 16 - 8600 Keiem

Programma

13.30 u: Korte uiteenzettingen

 • Samenvattende resultaten van LCG-graszaadproeven (2010-13)
  Georges Rijckaert - ILVO
 • Rendement van Italiaans raaigras – boekhoudingsresultaten
  Hugo Adriansens - AGRISEMZA
 • Praktijkervaringen bij de zaadteelt van Italiaans raaigras
  Antoon Vercruysse - PREGRAS
 • Resultaten over N-bemesting bij zaadteelt van Italiaans raaigras
  op lichte zandleemgrond
  Georges Rijckaert - ILVO

15.30 u: Proefveldbezoek LCG-graszaad praktijkproef 2014

 • Voorstelling van de behandelingen en teelttechniek
 • Bezichtiging van proef ter plaatse, op 250 m van de hoeve
 • Vragen

16.30 u Discussie met natje en droogje, aangeboden door ILVO

Praktisch

Graag een seintje vooraf; inschrijven ten laatste op 3 juli 2014
Voor bijkomende vragen en inschrijving:
ILVO: georges.rijckaert@ilvo.vlaanderen.be – tel. 09/ 272 27 00
LCG: lies.willaert@inagro.be – tel. 051/ 27 32 40

Uitnodiging (pdf)