Agenda

16/06/2014

Uitnodiging openbare verdediging doctoraal proefschrift Eva Van Meervenne

Titel van het doctoraal proefschrift: 'Overdracht van antibioticumresistentie tijdens voedselproductie en -bewaring'

Abstract van het doctoraal onderzoek

Antibioticumresistentie is een wereldwijd volksgezondheidsprobleem. Bij overdracht van antibioticumresistentie naar de mens via de voeding speelt de voedselketen niet enkel een passieve rol maar kan deze ook invloed hebben op de overleving van antibioticumresistente bacteriën en de overdracht van antibioticumresistentiegenen.
Dit doctoraal onderzoek was gericht op het verschaffen van meer inzicht in de verwerving en verspreiding van antibioticumresistentie tijdens de productie en de bewaring van levensmiddelen. Daar de verspreiding van antibioticumresistentie in grote lijnen beschouwd kan worden als het resultaat van een samenspel van factoren tussen omgeving, dieren, voeding en mensen, werd in eerste instantie de overdracht van een omgevingsplasmide naar voedselgebonden pathogenen nagegaan.
In een tweede deel, werd de aanwezigheid van integrons, één van de ingenieuze systemen die bacteriën bezitten om antibioticumresistentiegenen te verwerven, onderzocht in een Belgische collectie van Shiga toxine-producerende E. coli.
Vervolgens werd bestudeerd in welke mate plasmide-transfer kan optreden in biofilms aangezien deze structuren een groot probleem vormen in de voedingsindustrie.
Minimale conserveringstechnieken en hun invloed op plasmidetransfer zijn het onderwerp van de laatste fase daar de voedingsindustrie deze steeds meer toepast om te voldoen aan de vraag van de consument naar veilige en kwalitatief hoogwaardige levensmiddelen. Er is echter niet veel bekend over hoe deze technieken de overdracht van antibioticumresistentiegenen beïnvloeden.

De verdediging zal plaatsvinden op 16 Juni 2014 om 16u in de Academieraadzaal, lokaal A 0.030, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure links 653, 9000 Gent.

Aansluitend volgt een receptie waarop u van harte welkom bent.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 10 juni 2014 aan: eva.vanmeervenne@ugent.be
of 0486/17.47.89

Abstract en kort cv (pdf)