Agenda

03/06/2014

Studiedag resultaten demonstratieprojecten duurzame bemesting - Melle

Op 3 juni 2014 organiseert de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) een studiedag waarop de resultaten worden voorgesteld van tien demonstratieprojecten met ‘duurzame bemesting’ als gemeenschappelijke noemer. Landbouw en Visserij tilt in één dag uw kennis over duurzame bemesting naar een hoger niveau.

In 2012 werden tien demonstratieprojecten opgestart met een looptijd van 2 jaar. Alle projecten werden uitgevoerd onder coördinatie van een praktijkcentrum en in samenwerking met meerdere instellingen.

Met het demonstreren van nieuwe technieken en maatregelen inzake bodembeheer en duurzame bemesting, wil het Departement Landbouw en Visserij de Vlaamse land- en tuinbouwers helpen bij het toepassen van de strenge regels en normen van MAP4. Op die manier biedt het departement de nodige ondersteuning om een rendabele teelt van de verschillende gewassen te combineren met goede resultaten op het vlak van milieu.

Dit is noodzakelijk voor het halen van de vooropgestelde doelen tot verbetering van de waterkwaliteit. Een betere benutting van stikstof en goed bodembeheer vormen de rode draad.
De verschillende projecten behandelen een breed scala van onderwerpen en teelten: van precisiebemesting in maïs en aardappelen, over graslandvernieuwing tot het toepassen van het KNS-systeem in de groenteteelt, beheersen van stikstofverliezen bij containerteelten en telen zonder spui in de glastuinbouw, …

Dinsdag 3 juni 2014 | start 9.15u | ILVO Plant Caritasstraat 21, 9090 MELLE

Programma (pdf)

Inschrijvingen

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht vóór vrijdag 23 mei 2014 via:
voorlichting@lv.vlaanderen.be met vermelding “Studiedag Bemesting” en of u een broodje wenst.