Agenda

03/07/2014

Themadag 'Voedergewassen na 2014'

Wat betekenen GLB en derogatie voor teelt en gebruik van andere voedergewassen dan snijmaïs?
Er staan de melkveehouderij, maar ook de andere landbouwsectoren, de komende jaren grote veranderingen te wachten. De melkquotering wordt opgeheven, er komen in Nederland nieuwe voorwaarden voor de derogatie en in het kader van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden bedrijven geconfronteerd met vergroeningseisen. Op veel melkveebedrijven zal het aandeel grasland toenemen tot 80% van het areaal. Bieden deze nieuwe ontwikkelingen kansen of juist belemmeringen voor voedergewassen? Dat is de vraag waarop deze themadag ingaat en waarover we met u als deelnemer van gedachten willen wisselen.

NVWV

De Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw nodigt u uit voor een themadag op 3 juli 2014 in Recreatiepark Sevink Molen, Meddoseweg 40, 7104 AA Winterswijk. Tel. 0543-513229.

Programma

 • 09:45 uur Inloop, registratie, koffie
 • 10:15 uur Korte huishoudelijke vergadering van de NVWV voor leden.
  Ook alle andere aanwezigen zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De agenda en stukken voor deze ledenvergadering worden in juni naar alle NVWV-leden gestuurd.
 • 10:45 uur Introductie van thema door dagvoorzitter: Frans Aarts, PRI, Wageningen
 • 11:00 uur Recente ontwikkelingen in voedergewassen. Roel Vaes, Boerenbond,
  Leuven
 • 11:30 uur Ervaringen van Praktijknetwerk ‘Klaver 4’ met gangbare
  vlinderbloemigen en alternatieve eiwitgewassen. Jaap Gielen, Countus, Emmeloord
 • 11:50 uur Voedergewassen en de organische stofbalans (case study EU-project
  Cantogether). Marjoleine Hanegraaf, NMI, Wageningen
 • 12.10 uur Bieden het nieuwe GLB en de derogatie kansen voor voedergewassen of
  werken ze juist remmend? Leo Tjoonk, Agrifirm, Apeldoorn
 • 12:30 uur Lunchpauze
 • 13:30 uur Discussie over ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en kansen voor
  voedergewassen in Nederland en Vlaanderen
 • 14:00 uur Korte toelichting op de GLB-pilot Winterswijk: Arie Schoemaker, WCL-
  Winterswijk
 • 14:15 uur Bezoek aan demoveld met verschillende gewassen en randen
  aangelegd in kader van GLB-pilot o.l.v. Rob Geerts, PRI, Wageningen
 • 15.15 uur Einde van themadag

Aanmelding voor deze dag

In verband met de catering en andere voorbereidingen verzoeken wij u om via de email, uiterlijk op 25 juni 2014 door te geven aan hein.korevaar@wur.nl (met vermelding van naam, organisatie en adres) of u aanwezig zult zijn en gebruik wilt maken van de lunch. Zo nodig daarbij ook dieetwensen doorgeven.

De kosten voor deze dag bedragen voor leden van de NVWV € 15,00 en voor niet-leden
€ 30,00. Graag dit bedrag gepast ter plekke contant betalen.

Mocht u, na aanmelding, onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, geef dit uiterlijk daags van te voren aan mij door. Meldt u zich niet tijdig af, dan brengen we u alsnog bovengenoemd bedrag in rekening omdat ook de NVWV de kosten voor de catering doorberekend krijgen.