Agenda

08/05/2014

Studienamiddag: 'Stadslandbouw: hype of realiteit?'

De laatste decennia zijn voedselproductie en –consumptie steeds verder uit elkaar gegroeid in onze Westerse wereld. Toch is er momenteel een sterke maatschappelijke ontwikkeling waarbij de kwaliteit en authenticiteit van voedsel centraal staan. Hierin past perfect het concept van de stadslandbouw waarbij in of vlakbij de stad opnieuw zelf groenten en fruit worden geteeld. Tevens zorgen de onderlinge contacten tussen de stadslandbouwers voor een sterker sociaal netwerk. Met deze studiedag willen we deze hype of realiteit vanuit verschillende oogpunten bekijken.

Locatie: ILVO - Eenheid Plant - Caritasstraat 21 9090 Melle - België

Programma

12.30u Ontvangst met broodjes
13.30u Verwelkoming en probleemstelling
Johan Van Huylenbroeck, Voorzitter Werkgroep Plantenteelt
13.40u Stadslandbouw: een groene motor voor het stedelijk ecosysteem
Marie-Christine Van Labeke, UGent, Vakgroep Plantaardige Productie
14.10u Tussen tuintjes en technologie - stadslandbouw vanuit een sociologisch perspectief
Joost Dessein en Elke Rogge, ILVO, Eenheid landbouw en maatschappij
14.40u Koffie
15.10u Stadslandbouw: veilig voedsel?
Roeland Samson, Universiteit Antwerpen, Departement Bio Ingenieurswetenschappen
15.40u Gent en garde: een lokale voedselstrategie die inzet op stadsgerichte landbouw.
Katrien Verbeke, Adjunct van de directie
Milieudienst - Departement Milieu, Groen en Gezondheid - Stad Gent
16.00u Stadslandbouw en ander groen op daken?
Johan Maebe, Optigreen
16.20u Vraagstelling en besluit
16.45u Receptie aangeboden door Optigreen

  
 Meer info op de ie-net website