Agenda

27/02/2014

Pilootprojecten Productief Landschap - Pers- en infomoment

Open ruimte, groot of klein, is als leverancier van ondermeer voedsel, energie, en ontspanningsruimte een cruciaal ingrediënt van een kwalitatieve samenleving. De Vlaamse open ruimte staat de komende jaren echter voor heel wat uitdagingen op vlak van milieu, klimaat, biodiversiteit, landschap, en ruimtelijke ontwikkeling. Landbouw, een van de belangrijke spelers in de open ruimte, kent eveneens een stijgende en veranderende ruimtevraag. Samen met Minister Kris Peeters, het Departement Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek wil de Vlaams Bouwmeester deze uitdagende kwesties onderzoeken via de realisatie van vijf pilootprojecten productief landschap. Landbouwers, landbouworganisaties, ruimtelijke ontwikkelingsinstanties, open ruimte beheerders en andere geïnteresseerden worden gezocht om mee te denken én uit te voeren.

In de aanloop naar deze oproep voerden ontwerpbureaus Architecture Workroom Brussels & MAAT een verkennend onderzoek naar mogelijke werkvelden en thema’s voor deze pilootprojecten productief landschap. Dit wervende onderzoek vormt een belangrijke bron van inspiratie voor de oproep voor vijf pilootprojecten en zal uitvoerig worden toegelicht tijdens dit pers- en infomoment. Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen zal meer uitleg verschaffen bij het instrument van de pilootprojecten. Minister-president Kris Peeters zal vervolgens de oproep voor projecten lanceren.

Datum en locatie

Donderdag 27 februari 2014 om 11:00, met aansluitende lunch.

Atelier Bouwmeester
Rav ensteingalerij 54-59
1000 Brussel

Gratis mits inschrijving voor 21.02.14 via elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be (met vermelding van lunchdeelname).

Uitnodiging persmoment pilootprojecten (pdf)