Agenda

19/02/2014

Studienamiddag en uitwisseling 'Bio, bodem en bemesting'

Organische bemesting, nutriëntenkringloop en het MAP
Biologisch telen begint bij een goed beheer van de bodemvruchtbaarheid door middel van o.a. vruchtwisseling, groenbemesters, organische bemesting en bodembewerking. Daarnaast kadert het biolastenboek het gebruik van dierlijke mest binnen een grondgebonden veehouderij. Alleen worden de fosfornormen in het MAP in 2015 wellicht nog aangescherpt, waardoor de organische bemesting beperkt zal worden. Dat kan de organische stofaanvoer in het gedrang brengen en de stikstofvoorziening bemoeilijken.
Tijdens deze studienamiddag willen we met bioboeren en onderzoekers samen zoeken naar praktijkoplossingen. Kunnen we via composteren reststromen beter valoriseren en nutriëntenverliezen uit stalmest beperken? Hoe kunnen we via vruchtwisseling ons teeltsysteem robuuster maken? Is er meer mogelijk met groenbemesters ? En hoe rekenen we dit allemaal door? Dat zijn maar enkele vragen die op deze namiddag aan bod zullen komen.

Programma

14.30u Onthaal met koffie
15.00u Welkom en toelichting MAP 5 en inbreng BioForum door An Jamart, coördinator BioForum, afdeling Landbouw
15.10u Uit de praktijk: Vlaamse biogroentetelers Walter Cambie en Nico Vandevannet delen hun ervaringen over bemesting, kringlopen sluiten en het beperken van verliezen in akkerbouw/groenteteelt.
15.40u

Toelichting onderzoeksresultaten:

  • Hoe stalmest optimaal benutten en valoriseren?
  • Kansen voor vlinderbloemige groenbemesters in het late najaar of het vroege voorjaar?
  • Kansen en beperkingen van maaimeststoffen?
  • Biologische bedrijfs- en bemestingsstrategieën in biologische akkerbouw
    en groenteteelt die productie en milieukwaliteit waarborgen, …
    Door Lieven Delanote & Annelies Beeckman, Inagro, afdeling bio en Koen Willekens & Bert Reubens, ILVO, Eenheid Plant
16.30u Koffiepauze
17.00u Workshop: met de getuigenis van Walter en Nico en voorgestelde onderzoeksresultaten als basis, wisselen we ervaringen uit en bekijken we wat de eventuele knelpunten, kansen en mogelijkheden zijn voor de praktijk?
(Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden parallelle workshops georganiseerd met kleinere groepen)
Moderator: Lieven Delanote, Annelies Beeckman, Koen Willekens
19.00u Broodjesmaaltijd met soep

Praktisch

Adres

ILVO, Eenheid Plant, Teelt en omgeving
Burgemeester van Gansberghelaan 109
9820 Merelbeke
(Routebeschrijving: http://goo.gl/maps/RWKPj)

Deelname

Deelname aan de studiedag kost 30 euro. Leden van BioForum Vlaanderen betalen het voordeeltarief van 15 euro. Stort uiterlijk 7 februari het bedrag op
TRIOBEBB - IBAN BE30 5230 8012 5311, met vermelding van ‘bio, bodem en
bemesting 2014’.

Inschrijven

Bevestig je deelname aan de studienamiddag uiterlijk vrijdag 7 februari 2014. Dit kan door te mailen naar info@bioforumvl.be. Graag vermelden of u een broodjesmaaltijd wenst.

Meer info?

Neem contact op met An Jamart, an.jamart@bioforumvl.be.

Uitnodiging (pdf)