Agenda

03/12/2013

Studiedag Salmonella in de varkensproductieketen

De aanpak van Salmonella in de varkensteelt is in volle beweging. In deze studiedag wordt een stand van zaken geboden van de kennis over de pathogenese en een update van het surveillance programma, de diagnostiek en hygiëne- en bioveiligheidsmaatregelen. De resultaten van de projecten ‘SALMONELLA‘ en ‘SALMOSU’, met een aanpak via veevoeder- en drinkwateradditieven en vaccinatie komen aan bod. De dag wordt afgesloten met een discussiemoment met verschillende stakeholders van de volledige varkensvleesketen.

In de EU zijn er jaarlijks zowat 95.000 ziektegevallen te wijten aan Salmonella. Hoewel dit aantal jaar na jaar een dalende trend vertoont, blijft Salmonella één van de belangrijkste zoönoses. Omdat varkens drager kunnen zijn van deze bacterie (in het bijzonder Salmonella Typhimurium) is het belangrijk om Salmonella aan het begin van de voedselketen, in de varkensteelt, aan te pakken.
De lange overlevingsduur van de bacterie in de omgeving en het feit dat varkens die drager zijn meestal geen ziektesymptomen vertonen, maakt Salmonella tot een persistent probleem. Er kunnen maatregelen getroffen worden om de infectiedruk van de omgeving en bij de dieren zo laag mogelijk te houden, maar dit volstaat niet om tot een volledige uitroeiing van Salmonella in de varkenspopulatie te komen.

De aanpak van Salmonella in de Belgische varkensteelt is in volle beweging. Het toezichtsprogramma wijzigt van een serologische naar een bacteriologische screening. Er zijn wetenschappelijk onderbouwde online tools beschikbaar waarmee varkenstelers de kwaliteit van hun bioveiligheidsmaatregelen kunnen nagaan en voor probleembedrijven is er begeleiding door DGZ voorzien met onder andere een optimalisatie van hygiënemaatregelen. Bovendien is er de laatste jaren inzicht gegroeid in kruisbesmetting in de slachthuizen. Maar ook op het vlak van bestrijding dienen er zich nieuwe mogelijkheden aan, zoals bleek uit het Flanders’ FOOD project ‘SALMONELLA’ en het FOD project ‘SALMOSU’. Daarin werden met succes veevoeder- en drinkwater additieven getest en het Salmoporc vaccin geëvalueerd.

In het licht van dit alles verliezen we de consument niet uit het oog. Deze wordt aangeraden om gerechten met vlees door en door te verhitten. Maar wat is zijn houding ten opzichte van voedselveiligheid in het vlees? En hoe kijkt het beleid tegen deze nieuwe ontwikkelingen aan? Het mag duidelijk zijn dat de Salmonella aanpak de aandacht vraagt van alle schakels van het begin tot het einde van de keten. We sluiten de studiedag dan ook af met een discussiemoment met verschillende stakeholders van de volledige varkensvleesketen.

PROGRAMMA

9u00-9u15 Ontvangst en verwelkoming
Lieve Herman, ILVO
9u15-9u45 Salmonella: recente tendens bij de mens
Sophie Bertrand, WIV
9u45-10u15 Pathogenese van Salmonella Typhimurium infecties bij het varken
Filip Boyen, UGent
10u15-10u45 PAUZE
10u45-11u15 Het Salmonella Actieplan en Salmonella op de Belgische varkensbedrijven
Charlotte Brossé, DGZ Vlaanderen
11u15-11u45 Bacteriologische en serologische diagnose van
Salmonella bij varkens: rol van het Nationaal Referentielaboratorium
Pierre Wattiau, CODA -CERVA
11u45-13u00 BROODJESLUNCH
13u00-13u30 Drie jaar ervaring met BIOCHECK.UGENT, een risico gebaseerd bioveiligheidsscoresysteem
Jeroen Dewulf, UGent
13u30-14u00 Safety and efficacy of the Salmonella Typhimurium live vaccine Salmoporc
Sven Springer, Thomas Lindner, Heiko Rüdiger and Hans-Joachim Selbitz, IDT
14u00-14u30 PAUZE
14u30-15u00 Reductie van Salmonella bij het varken: mogelijkheden via veevoeder- en drinkwateradditieven
Geertrui Rasschaert, ILVO
15u00-15u30 Salmonella contaminatie van varkenskarkassen in het slachthuis
Lieven De Zutter, UGent
15u30-16u00 Houding van de consument ten opzichte van voedselveiligheid in vlees
Wim Verbeke, UGent
16u00-16u45 Discussiemoment
Greet Riebbels, ILVO (moderatie)
16u45-17u30 Afsluitende receptie

Voor meer info kan u steeds terecht bij Marc Heyndrickx (marc.heyndrickx@ilvo.vlaanderen.be), Geertrui Rasschaert (Geertrui.Rasschaert@ilvo.vlaanderen.be), Yves Van der Stede (yves.vanderstede@coda-cerva.be), Stefaan De Smet (stefaan.desmet@ugent.be), Joris Michiels (joris.michiels@hogent.be) of Steven Van Campenhout (steven.vancampenhout@flandersfood.com)

ILVO  CODA - CERVA  Flanders' Food  LANUPRO

Type event: studiedag
Organisator: ILVO, CODA, Flanders’ FOOD en UGent-Lanupro

Praktische gegevens:

Datum: dinsdag 3 december 2013
Locatie: ‘ILVO site Plant’, gelegen in de Caritasstraat 21, Melle (wegbeschrijving)
Land: België
Tarieven: 70 € voor deelname
Inschrijven: inschrijvingsformulier