Agenda

18/06/2013

Uitnodiging openbare verdediging van het doctoraal proefschrift Marijke Verhegghe

Titel van het proefschrift: "Molecular epidemiology of livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus in the Belgian pork production chain"

Kort na het eerste klinische gebruik van het antibioticum methicilline werden de eerste methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) stammen beschreven. Tot op heden bestaan er drie MRSA types: ziekenhuisgebonden MRSA (HA-MRSA), gemeenschapsgebonden MRSA (CA-MRSA) en diergebonden MRSA (LA-MRSA). Deze laatste, waartoe MRSA Sequentie Type (ST) 398 behoort, wordt vooral bij landbouwdieren (hoofdzakelijk bij varkens en vleeskalveren) gedetecteerd.

De verdediging zal plaatsvinden op dinsdag 18 juni 2013 om 18.00 uur in het Auditorium A van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, Salisburylaan 133, Merelbeke.

Na de verdediging volgt een receptie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Indien u de receptie zult bijwonen, gelieve dit telefonisch (09/272 30 89) of per mail (Marijke.Verhegghe@ilvo.vlaanderen.be) te melden vóór 13 juni 2013.

Samenvatting van het proefschrift en kort CV Marijke Verhegghe (pdf)