Agenda

06/05/2013

Uitnodiging openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Jürgen Vangeyte

Titel van het doctoraal proefschrift: "Development and validation of a low cost technique to predict spread patterns of centrifugal fertiliser spreaders" / "Ontwikkeling en validatie van een goedkope techniek voor het voorspellen van de verdeling van kunstmeststofkorrels door centrifugaalstrooiers"

In hun streven naar een duurzame landbouwproductie met respect voor ecologische, sociale en economische waarden, zijn moderne landbouwers zich terdege bewust van het belang van het juist en precies gebruik van kunstmeststof. Afwijkingen van het gewenste strooipatroon met overbemesting of onderbemesting tot gevolg, veroorzaken extra druk op het milieu en leiden tot economische verliezen voor de landbouwer. Deze afwijkingen kunnen verschillende oorzaken hebben: de bestuurder (bvb. een onaangepast traject op de kopakkers), de eigenschappen van de kunstmeststoffen (bvb. verschillen in korrelgrootteverdeling), de instellingen van de machine en de externe omstandigheden, zoals oneffenheden van het veld of wind. Hoewel landbouwers het belang van een juiste en precieze bemesting beseffen, kunnen de meesten hun strooier niet aanpassen om het strooipatroon te verbeteren. Ze beschikken immers niet over de juiste middelen om het strooipatroon op het veld te meten, te evalueren en te verbeteren.

Abstract van het doctoraat

De verdediging gaat door op 6 mei 2013 om 14u.
Graag uw aanwezigheid bevestigen bij jurgen.vangeyte@ilvo.vlaanderen.be voor 30 april 2013.

Locatie: Jozef Heuts-auditorium, 00.215, Kasteelpark Arenberg 20, 3001 Heverlee