Agenda

16/05/2013

Studienamiddag: "Opwaardering van nevenstromen en oogstresten in land- en tuinbouw"

Veel nevenstromen en oogstresten uit de land- en tuinbouw kunnen op een betere manier gevaloriseerd worden. Toepassingen in voeding, energieproductie, compostering geven een hogere waarde aan het product. Wat zijn de kansen voor succesvolle innovaties? Wat zijn de beperkingen in Vlaanderen? Technische uitdagingen?

Studienamiddag van de expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer, Werkgroep Plantenteelt

Veel nevenstromen en oogstresten uit de land- en tuinbouw kunnen op een betere manier gevaloriseerd worden dan vandaag het geval is. Hierdoor krijgt de landbouwer een bijkomend inkomen. Meerwaardecreatie is echter pas mogelijk wanneer talrijke technische uitdagingen opgelost worden.

De studienamiddag "Opwaardering van nevenstromen en oogstresten in de land- en tuinbouw" gaat dieper in op deze aspecten. Bij de start is het belangrijk om de biomassastromen in Vlaanderen te begroten. Recent werd hierover een studie door OVAM afgerond.

Daarna zoemen we in op de innovatieve mogelijkheden in zowel voeding, energieproductie als compostering. Deze presentaties worden u gebracht door drie eminente wetenschappers.

Tenslotte komen een aantal concrete cases aan bod.

Dr.ir. Johan Van Huylenbroeck, voorzitter werkgroep Plantenteelt
ir. Iris De Jaeger, secretaris werkgroep Plantenteelt

ir. Frans Pauwels, voorzitter expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer
Dr.ir. Joost Salomez, secretaris expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer

Locatie

ILVO
Caritasstraat 21
9090 Melle
Belgie

Programma en inschrijven