Agenda

Ingaven voor juli 2015

01/07/2015

Studiedag 'De Vlaamse grijze garnaal: ontwikkelingen en innovaties'

Het is een Vlaamse publiekslieveling: Crangon Crangon, de noordzeegarnaal of de grijze garnaal. De Belgische grijze garnaal is een onovertroffen lekkernij. Er is geen enkel visserijproduct waar de Vlaming meer geld aan geeft.

De Vlaamse garnaalvissers doen hard hun best om dit imago te verbeteren en een kwaliteitsvol en duurzaam product af te leveren. Zij kijken steeds naar vernieuwingen. Zowel rond de vangsttechnieken, het vissen via pulskor, als rond het kookproces en de op de markt gebrachte duurzame “niche”producten.

Zo is er de Vlaamse garnaal zonder bewaarmiddelen, erkend als streekproduct, al dan niet gepeld. Ook worden er inspanningen geleverd om garnalen rauw aan te landen. Deze kunnen zo verkocht worden of aan land gekookt worden. Vlaamse vissers hebben de jongste jaren flinke inspanningen gedaan. Genoeg stof voor een lang, maar boeiend verhaal.
lees meer ...

06/07/2015

Doctoraatsverdediging Sofija Vulgarakis Minov

Titel: Integration of imaging techniques for the quantitative characterization of pesticide sprays

lees meer ...

10/07/2015

Studienamiddag LCG graszaad

In het kader van het graszaadproject 2015 – Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG), organiseert het ILVO een praktische namiddag voor graszaadtelers, teeltdeskundigen en voorlichters: 'Naar een beredeneerde zaadteelt van Italiaans raaigras in de praktijk – fungiciden en halmverkorter'

lees meer ...

13/07/2015

Openvelddag Non & New Food

Nieuwe teelten dienen zich aan.

De landbouw is een sector in voortdurende evolutie. De maatschappelijke verwachtingen en economische realiteit beïnvloeden de teeltkeuze. Proefcentrum Herent verkent mee de mogelijkheden van enkele veelbelovende nieuwe teelten.

Wil je meer weten over de teelt van miscanthus, goudsbloem of quinoa? Hoever staat de teelttechniek?

Wat zijn de afzetmogelijkheden? Brengt het iets op?

Interesse in deze teelten? Kom dan naar de Openvelddag!

lees meer ...