Agenda

Ingaven voor juni 2015

03/06/2015

ILVO melkcafé - Melkveehouder ontmoet onderzoeker

Een luchtige maar leerrijke avond (vanaf 19u) voor de actieve melkveehouder.

In de nieuwe melkveestal worden een tiental kraampjes opgesteld.
De melkveehouder kan bij onderzoekers van de verschillende eenheden
gaan met vragen of suggesties en discussies.
De stal kan worden bezichtigd.

lees meer ...

04/06/2015

Recent ILVO-onderzoek in de varkenshouderij

Graag nodigen we u op 4 juni 2015 uit voor een studienamiddag met resultaten van recent onderzoek in de varkenshouderij. Deelname aan de studiedag is gratis, Graag inschrijven vóór 21 mei 2015 met vermelding of u gebruik maakt van de broodjeslunch. 

lees meer ...

11/06/2015

BAMST studiedag 'De plaats van vlees en vleeswaren in ons eetpatroon'

Is vlees onmisbaar in een Westerse maaltijd? Wat is het nutritionele, maatschappelijke en culturele belang van vlees en weegt dit op tegen de nadelen en morele implicaties die volgens sommigen aan vleesproductie en –consumptie verbonden zijn? Hoe wordt de spanning tussen deze beide aspecten aangepakt in de hedendaagse keukens en wat kan worden verwacht voor de toekomst? In de studiedag zal een brede en multidisciplinaire benadering van de verschillende standpunten gebracht worden.
lees meer ...

11/06/2015

CriNglooP Collectief demonstratienamiddag: bodembewerking, compostering en nieuwe teeltsystemen: hoe toepassen op mijn bedrijf?

Bij ILVO lopen een aantal veldproeven die voor u als landbouwer interessant kunnen zijn. We beschikken ook over een composteersite en we gebruiken de boerderijcompost op onze eigen percelen. In 2015, het Jaar van de Bodem, willen we ons onderzoek en onze ervaring rond het verbeteren van de bodemkwaliteit op maat van de Vlaamse bodems toelichten en toetsen aan ervaringen van landbouwers en de regelgeving rond MAP5, GLB, Vlarem en de erosiemaatregelen.
lees meer ...

16/06/2015

Invloed van gedrag, voeding en stalvloer op klauw- en pootproblemen bij zeugen

Klauwproblemen en kreupelheid zijn één van de grootste redenen voor het vroegtijdig afvoeren van zeugen. Sinds het invoeren van de groepshuisvesting bij drachtige zeugen en gelten in 2013, blijken deze problemen meer voor te komen. Gedurende 4 jaar werd bij ILVO en UGent onderzoek verricht naar welke factoren het voorkomen van klauw- en pootproblemen beïnvloeden. Hierbij werd gefocust op het effect van het zinkgehalte in het voeder en een rubberen vloertoplaag op de klauw- en locomotieproblemen bij zeugen.
lees meer ...

Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste