Agenda

Ingaven voor april 2019

03/05/2019

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Marjolein Vandekerckhove

Titel van het doctoraat: Optimizing tools for food allergen detection and provocation

lees meer ...

16-17/05/2019

SUMARiS Management Conference

KEIFCA organiseert een tweedaagse meeting in Canterbury. Doel is om Europese belanghebbenden in de roggenvisserij in de Noordzee en het Engels Kanaal samen te brengen. Zij zullen discussiëren over het huidige beheer van roggenpopulaties, en een lijst opstellen van mogelijke maatregelen binnen de geplande grensoverschrijdende beheerstrategie.
lees meer ...

21/05/2019

Farm Demo Conference

Are you interested or involved in on-farm demonstrations? Do you want it to be as effective as possible? Then you are welcome to join the Farm Demo Conference. You will learn from others, discover the do’s and don’ts in organizing demos and test and try different tools.

lees meer ...

23/05/2019

Openbare verdediging doctoraal proefschrift Lieselot Boone

Titel doctoraat: Quantification of Agricultural Productivity in Environmental Sustainability Assessments: Methodological developments and case studies

lees meer ...