Agenda

Ingaven voor maart 2019

14/03/2019

Studiedag 'De andere kip'

We merken dat de ‘tradioneel’ gekweekte kip steeds meer onder druk komt te staan. Gelijktijdig zien we alternatieven uit het buitenland in onze winkelrekken liggen. Met het demonstratieproject ‘De andere kip’, onderzoeken we hoe er vanuit een coöperatieve samenwerking een alternatieve vleeskip in de markt gezet kan worden. Dit als alternatief, aanvullend op de traditioneel gekweekte vleeskip.
Naast het uittesten van een 2-tal alternatieve concepten, willen we met landbouwers / pluimveehouders kijken wat in onze buurlanden op de markt is. Deze eerste studienamiddag brengt ons naar de noorderburen. We bekijken er 2 alternatieve stallen. Aansluitend maken we tijd vrij voor discussie en de haalbare mogelijkheden voor de Vlaamse markt.

lees meer ...