Agenda

Ingaven voor maart 2012

02/03/2012

Open energiedag. Land- en tuinbouwers op bezoek bij elkaar in heel Vlaanderen.

Bekijk elkaars innovatieve energietechnieken!
Voor alle sectoren: akkerbouw, melkveehouderij, varkenshouderij, pluimvee, glastuinbouw, sierteelt
Een greep uit de te bezichtigen technieken: pocketvergisting, warmterecuperatie, houtverbranding, dubbelwandige plastic serres, WKK, …
lees meer ...

15/03/2012

Workshop 'Minerale voeding: macro- en micro-elementen' - Sietinet

Voor plantengroei en – ontwikkeling is een goede minerale voeding cruciaal. Of planten nu in vitro, op hydrocultuur, gewone cultuur of op substraat staan, de nutriëntenuitwisseling is bij al deze teeltvormen van belang. Tijdens deze workshop zal Prof. Maurice De Proft van de KULeuven verschillende aspecten omtrent de minerale voeding van planten toelichten. Hierbij zal hij dieper ingaan op de minerale balansen, de EC, de interpretatie van blad– en bodemanalyses en andere praktische aspecten.
lees meer ...

21/03/2012

KVIV studienamiddag 'Voedsel voor meer dan 7 miljard mensen: hoe?'

De wereldbevolking blijft stijgen. We hebben voedsel nodig voor meer dan 7 miljard mensen. Een noodzaak en een grote uitdaging voor de hedendaagse land- en tuinbouw wereldwijd!
Hoe kan een duurzame voedselzekerheid gegarandeerd worden?
U hoort verschillende zienswijzen en het debat wordt niet uit de weg gegaan.
lees meer ...

22/03/2012

Openbare verdediging van het doctoraal proefschrift van Yirina Valdes Vazquez "The effect of brassicaceous green manures on the potato cyst nematode, Globodera rostochiensis"

The potato cyst nematode, Globodera rostochiensis, is one of the most economically important nematode pests affecting potato culture. Managing G. rostochiensis has been a big concern for potato growers for many years. Many chemical nematicides have been withdrawn from the markets because of their environmental and human toxicity.
lees meer ...

29/03/2012

KVIV studienamiddag 'Vreemde voorwerpen in voedingsmiddelen'

Vreemde voorwerpen, “Foreign bodies” of “Corps étrangers” – ook de Engelse of Franse terminologie wordt algemeen gebruikt – zijn steevast onderdeel van de top 3 oorzaken van klantenklachten in de voedingsindustrie. Terecht of niet, het voorkomen van vreemde voorwerpen wordt dikwijls geassocieerd met een falende kwaliteitsborging.
lees meer ...