Agenda

Ingaven voor december 2016

01/12/2016

Symposium 'Voedselvergiftiging en bederf door thermofiele micro-organismen'

De Stichting Food Micro organiseert op donderdag 1 december 2016 in De Bilt een symposium over thermofiele micro-organismen in voeding.
Hitteresistente micro-organismen zijn een toenemende zorg bij de productie van levensmiddelen; o.a. de trend naar mildere conservering heeft geleid tot mildere hittebehandelingen en daardoor een betere overlevingskans voor thermofiele bacteriële sporenvormers zoals Bacillus, Geobacillus, Paenibacillus en Clostridium soorten en hitteresistente schimmels zoals Talaromyces macrosporus en Byssochlamys nivea.
Tijdens dit symposium worden de belangrijkste hitteresistente micro-organismen behandeld en dan vooral in relatie tot de productieomgeving en de levensmiddelen waarin zij voorkomen. We gaan in op de praktijk waarbij besproken wordt hoe bronbesmetting is te reduceren is en hoe contaminatie van eindproducten is te voorkomen.
lees meer ...

02/12/2016

Inspiratiemoment - Herbestemmen op het platteland: ruimtelijk rendement steunt op divers talent!

Het platteland en zijn bewoners worden met vele evoluties geconfronteerd. Eén daarvan is de herbestemming van (agrarische) infrastructuren. Voelt u zich als lokaal bestuur of initiatiefnemer betrokken bij deze uitdaging? Dan biedt deze inspiratiedag een mooie opportuniteit om aan de slag te gaan!
lees meer ...

06/12/2016

Studiedag 'Risicobeheersing in de veehouderij'

De veehouderij wordt continu geconfronteerd met een aantal grote en/of grote gevolgen hebbende risico’s. Naast productierisico’s (zoals dierziekten en contaminaties) nemen vooral de economische risico’s meer en meer toe (onzekere kosten en inkomsten). Ook persoonlijke en bedrijfsmatige risico’s (arbeidsongeschiktheid, brand en schade) en institutionele risico’s (milieu- en dierenwelzijnswetgeving) dragen bij aan de bedrijfsonzekerheid. Het is dus belangrijk dergelijke risico’s te evalueren en waar nodig gebruik te maken van instrumenten om de risico’s te beheersen.

lees meer ...

07/12/2016

Stakeholdersmeeting insecten

Het strategisch platform insecten en de partners van het TETRA-project IN2BROILER nodigen u van harte uit op de allereerste stakeholders meeting insecten.
lees meer ...

09/12/2016

Doctoraatsverdediging Leonie Jacobs

Titel doctoraat: Road to better welfare – welfare of broiler chickens during transportation

lees meer ...

Pagina 1 van 3Eerste   Vorige   [1]  2  3  Volgende   Laatste