Agenda

Ingaven voor oktober 2019

22/10/2019

Studienamiddag 'Jongvee-opfok = investeren in de toekomst!' op Hooibeekhoeve

Kalveren zijn de toekomst op het melkveebedrijf! De start van gezonde koeien met goede productieresultaten en langere levensduur wordt reeds gegeven in het vroege leven van het kalf. Een groep die dus de aandacht verdient en gelukkig ook meer en meer krijgt in de praktijk! Op deze studienamiddag belichten we een aantal aspecten van het jongveemanagement op een interactieve manier.
lees meer ...

23/10/2019

Café Apache: Stadslandbouw, op welke grond?

Over voeding, stadslandbouw en de verkoop van stedelijke gronden
lees meer ...

25/10/2019

Debat pulsvisserij - Studiedag Vissen in het Verleden

Voorstelling pulsvisserij door Hans Polet (ILVO), Matthias Sandra (VLIZ) en Mattias Van Opstal (ILVO).
Debat met Greet Riebbels (ILVO) als moderator.

lees meer ...

06/11/2019

Innovatiedag: spuittechnieken voor vollegrond gewassen

ILVO werkt samen met de partners van het INNOSETA project om vernieuwingen, training en advies van spuittechnieken en goede praktijken voor gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in kaart te brengen en deze tot bij de landbouwer te brengen. We nodigen dan ook alle belanghebbenden (landbouwers, constructeurs, beleidsmedewerkers, praktijkcentra, onderzoeksinstellingen) uit om samen de innovaties omtrent precisiespuiten, driftreductie en minder contaminatie te komen ontdekken en bespreken. Een infomarkt met demonstraties wordt voorzien. Deze innovatiedag telt ook mee als activiteit voor de fytolicentie.
lees meer ...

07/11/2019

Studienamiddag ie-net: Beperking van emissies en optimaal ruimtegebruik van veestallen in Vlaanderen

Deze studiedag gaat door op donderdag 7 november 2019 in het auditorium van ILVO, Eenheid Plant, Caritasstraat 39, 9090 Melle, België. Inschrijven is noodzakelijk.
lees meer ...