Agenda

Ingaven voor januari 2018

10/01/2018

Lancering landschapsobservatorium: pleegtuinen bij burgers als meetinstrument voor biodiversiteit

Op 10 januari 2018 lanceren ILVO en UGent een LANDSCHAPSOBSERVATORIUM. In de regio Merelbeke-Melle-Oosterzele worden een aantal identieke mini-moestuintjes verspreid als meetpunt voor de ecosysteemdiensten en de biodiversiteit in het landschap. Uniek is dat burgers en boeren worden ingeschakeld om de pleegtuintjes te verzorgen én de observaties uit te voeren volgens wetenschappelijke regels.
lees meer ...

26/01/2018

Infovergadering 'Hoe als landbouwer omgaan met bodemverdichting?'

Het werken met erg zware machines, frequente passages al dan niet met een vol mestvat, in natte omstandigheden … bodemverdichting ligt snel op de loer. In een verdichte bodem kunnen gewassen minder goed wortelen, maar ook de natuurlijke bodemprocessen van nutriëntenvrijstelling en waterhuishouding worden belemmerd.
Greet Ruysschaert (ILVO) geeft een uiteenzetting over de rol van bandendruk.

lees meer ...

31/01/2018

Studievoormiddag intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden

In het voorjaar 2017 was er enige commotie rond de al dan niet bestaande gezondheidseffecten van intensieve veehouderij voor omwonenden. Een rapport van de West-Vlaamse Milieufederatie, maar ook van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, brachten een debat op gang. De berichtgeving zorgde ook voor onrust. De provincie West-Vlaanderen is een veerijke provincie. Het provinciebestuur is bevoegd voor de vergunningverlening van de grotere veehouderijen.

lees meer ...

06/02/2018

Kennisuitwisseling (KUS), matchmaking en inspiration event rond plantaardige voedselverliezen

Gebruik je als producent van levensmiddelen of ingrediënten plantaardige grondstoffen? Heb je al eens overwogen om diezelfde grondstoffen uit nevenstromen te winnen en kringlopen te sluiten? Of wens je als landbouwer of als producent maximale waarde te halen uit nevenstromen? Elkaar ontmoeten, kennis delen en ervaringen uitwisselen staan centraal tijdens de bijeenkomsten van Food from Food.
lees meer ...