Agenda

Ingaven voor januari 2015

05/01/2015

Uitnodiging doctoraatsverdediging Thijs Vanden Nest

Titel van het doctoraat: 'Impact van het langetermijn bemesten met verschillende organische meststoffen op fosforuitspoeling'
lees meer ...

7,14,21 en 28/01/2015

Wintercursus Technopool Sierteelt 'Monitoring onder de loep'

Haal als sierteler het beste uit de donkere dagen en kom vier avonden naar de wintercursus ‘Monitoring onder de loep’. Verschillende facetten van monitoringtechnieken komen er aan bod, zowel via een theoretisch als praktisch luik. Na het volgen van de cursus weet je hoe je zelf efficiënt monitoring op je bedrijf toepast. Van harte welkom!
Inschrijven kan per module of voor de hele reeks. Het aantal inschrijvingen is beperkt. Wie inschrijft voor alle modules krijgt voorrang. Je inschrijving is pas geldig na bevestiging van het PCS en na betaling van de factuur.
Deze wintercursus kadert in de IWT-projecten ‘Weekhuidmijten’, ‘Roofmijten’, ‘Plantenfysiologie’ en het Interreg IVb-project ‘Greengrowing’.
lees meer ...

16/01/2015

Studiedag "Erosie"

Het voorkomen van erosie in de land- en tuinbouw is een belangrijke opdracht. Niet alleen veroorzaakt de afgespoelde grond onnodige modderoverlast maar er verdwijnt ook jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid goede landbouwgrond van de percelen. In het kader van de randvoorwaarden in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) werden in 2014 verstrengde maatregelen opgenomen om de erosie op landbouwpercelen zo veel mogelijk te beperken. De vernieuwing in deze maatregel is de brongerichte aanpak waarbij de landbouwer een aantal teelttechnieken moet toepassen om afstroming van goede landbouwgrond te voorkomen. Deze brongerichte maatregelen worden over de periode van 2014-2018 stapsgewijs verplicht op alle zeer hoog en hoog erosiegevoelige percelen, respectievelijk de paars en rood ingekleurde percelen op de potentiële bodemerosiekaart van Vlaanderen. Op de andere percelen worden deze maatregelen aanbevolen. Om de land- en tuinbouwers maar ook alle andere betrokken partijen in de landbouwsector correct en tijdig in te lichten over de nieuwe regelgeving, verplichtingen en mogelijkheden van de erosiebeperkende maatregelen wordt deze studiedag ingericht waarbij alle aspecten door experten ter zake toegelicht zullen worden.
lees meer ...

20/01/2015

Workshop plantenfysiologie 'VERTAKKING: een verhaal over knopuitgroei en plantvorm'

Een mooie vorm is voor heel wat sierplanten essentieel. Hoe wordt deze vorm gestuurd door de plant en hoe kan je zelf de plantvorm dirigeren? Dit kom je allemaal te weten tijdens deze workshop waarin de sprekers u elk door hun eigen hoofdstuk van het vertakkingsverhaal loodsen. Na de lezingen kan u bij een drankje nog rustig even napraten.
lees meer ...

28/01/2015

Uitnodiging openbare verdediging doctoraal proefschrift Mariska van der Voort

Titel van het doctoraal proefschrift: Het gebruik van productie-economie om dierziekten te relateren aan landbouwbedrijfsprestaties. Een casus over maagdarmworm infecties bij volwassen melkvee.
lees meer ...