Agenda

Ingaven voor november 2016

27/11/2016

Dag van de wetenschap 2016

Op zondag 27 november 2016 viert het VLIZ samen met vele Vlaamse zeewetenschappers de Dag van de Wetenschap door de deuren van het onderzoeksschip Simon Stevin en van het Marien Station Oostende open te stellen voor het breed publiek. Daarenboven tonen we in primeur een heuse tijdslijn met de geschiedenis van het marien onderzoek in Vlaanderen, in het bijzonder in Oostende!
lees meer ...

30/11/2016

NOBL-studienamiddag 'Biomelk in opmars: nieuwe context en uitdagingen in onderzoek'

De biologische melkveehouderij in Vlaanderen zit in de lift. De slechte marktsituatie in de gangbare melkveehouderij doet heel wat Vlaamse melkveehouders nadenken over omschakelen naar biologische productiemethodes. Een eerste groep melkveehouders zette reeds de stap waardoor het volume biologische melk in Vlaanderen volgend jaar verdubbelt. Voor heel wat vragen omtrent diergezondheid, voederkwaliteit en rantsoenen is het nog zoeken naar antwoorden. Maar ook socio-economisch brengt dit heel wat uitdagingen met zich mee.

Op woensdag 30 november 2016 nodigt NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding) onderzoekers uit om samen na te denken over uitdagingen en kansen voor Vlaams en Europees onderzoek. De huidige ontwikkelingen binnen de biologische melkveehouderij vormen de context. Wij richten ons hierbij naar onderzoekers uit een brede waaier van disciplines en met uiteenlopende expertises: van de bodem tot de koe, van de boer tot de consument. Ook beleidsmakers, landbouwers, marktdeelnemers, onderzoekfinanciers en alle andere geïnteresseerden die samen het onderzoek voor de biologische landbouw vorm willen geven zijn welkom.

lees meer ...

Pagina 2 van 2Eerste   Vorige   1  [2]  Volgende   Laatste