Wetenschappelijk medewerker landbouw en klimaat met focus op water

Het Eigen vermogen van ILVO is momenteel op zoek naar een kandidaat met een master diploma voor de werving van
Functie EV: Wetenschappelijk Medewerker landbouw en klimaat met focus op water
Vacaturenummer: EV/2019/016/Plant39
Entiteit: Eigen Vermogen (EV) - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Afdeling: Plant 39
Standplaats: Melle
Plaats van tewerkstelling: Caritasstraat 39, 9090 Melle

Doel van de functie

Als wetenschappelijk medewerker zal je deze wateruitdaging bestuderen, landbouwgerichte watersysteemkennis opbouwen in samenwerking met ervaren partners, en praktijkgericht onderzoek opzetten. Dit onderzoek heeft tot doel om zowel de Vlaamse landbouwers gepaste adaptatie maatregelen aan te reiken als het landbouw- en waterbeleid te adviseren.

Je werk bestaat voornamelijk uit volgende taken:

 • Opbouwen van kennis en inventariseren van databronnen en expertises rond waterbeschikbaarheid, waterverbruik en waterbehoefte binnen de land- en tuinbouw.
 • Opbouwen van kennis en inventariseren van databronnen en expertises rond waterbeschikbaarheid en -voorzieningen buiten de land- en tuinbouw (vb. gebruik van het effluent van waterzuiveringsinstallaties of het productiewater van de voedselverwerkende industrie).
 • Modellering en integratie van databronnen over water, land- en tuinbouw en klimaat In het bijzonder het doorrekenen van de gevolgen van de klimaatverandering en de impact van adaptatiestrategieën. 
 • Bijdragen aan de algemene werking van het ELK zoals voorbereiden van vergaderingen en discussiemomenten, vertegenwoordigen van ELK op allerlei events en bijeenkomsten, helpen organiseren van studiedagen. 
 • Opvolgen commissies op beleidsniveau (bv. Commissie Integraal Waterbeleid).
 • Het uitwerken van onderzoeksnota’s over deelaspecten (watergerelateerd) van klimaat en landbouw. Dit kan op vraag van externe stakeholders of op intern initiatief zijn. In beide gevallen worden onderzoeksresultaten en kennis samengelegd. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van overlegmomenten en schrijft mee aan nota’s rond water in relatie tot klimaat en landbouw. 
 • Het opvolgen van de nationale en internationale literatuur over watergerelateerde thema’s binnen landbouw en klimaat. Je wordt verwacht om deze literatuur bij te houden en op een gebalde wijze te communiceren binnen het ILVO-ELK. 
 • Het communiceren over watergerelateerd klimaatonderzoek (literatuurstudie en ILVO-onderzoek) naar het beleid en het brede publiek. Dit behelst zowel het (mee)schrijven van beleidsadviezen, vulgariserende artikels als het geven van presentaties. 
 • Het uitschrijven van onderzoeksprojecten rond watergerelateerde thema’s binnen landbouw en klimaat, in nauw overleg met andere experten van het ILVO-ELK.

Streefdatum werving: november 2019

Wat verwachten we?

 • Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, milieuwetenschappen of gelijkwaardig. Bij voorkeur postdoc of gelijkgesteld door ervaring.
  Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een gelijkwaardigheidserkenning te beschikken. Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen (http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/).
 • Ervaring in wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk, net zoals een goede kennis van water en watersystemen en goede kennis van of een sterke interesse voor de landbouwsector, het klimaat en de waterproblematiek binnen de landbouw. 
 • Je bent vertrouwd met een breed gamma aan onderzoeksmethodes die relevant zijn voor het thema water in relatie tot landbouw en klimaat.

Pluspunten

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Persoonsgebonden competenties

 • Je hebt een vlotte pen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.
 • Je bent sterk in interacties met andere onderzoekers en werkt graag samen met experten om hun kennis te integreren.
 • Je hebt oog voor detail, maar kan ook generaliseren en met een systeembril naar een problematiek kijken.
 • Je bent sociaal vaardig en schrikt er niet voor terug om het woord te nemen in groep en discussies te leiden.

Hoe solliciteren?

Om te solliciteren mail je een motivatiebrief samen met CV (met vermelding van het vacaturenummer) naar Sam De Campeneere, sam.decampeneere@ilvo.vlaanderen.be en dit ten laatste tegen vrijdag 6 september 2019.

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden uitgenodigd voor een interview op woensdag 18 september of dinsdag 8 oktober 2019 (datum onder voorbehoud). Gelieve een telefoonnummer waar je overdag te bereiken bent en je e-mailadres te vermelden op je CV.

Meer info nodig?

Inhoudelijk: Sam De Campeneere, wetenschappelijk directeur, onderzoeksdomein Veehouderij en coördinator van ILVO-ELK - 09 272 26 12 - sam.decampeneere@ilvo.vlaanderen.be

Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist-09 272 25 12- caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be.

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod