Projectmedewerker - Welbevinden van Vlaamse landbouwers en hun gezinnen

Het Eigen vermogen van ILVO is momenteel op zoek naar een kandidaat met een master diploma in de sociologie, psychologie, sociale geografie, politieke wetenschappen, economische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardige opleidingen met duidelijke affiniteit of interesse voor landbouw en platteland.
Functie EV: Projectmedewerker - Welbevinden van Vlaamse landbouwers en hun gezinnen
Vacaturenummer: EV/2020/004/L&M
Entiteit: Eigen Vermogen (EV) - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Afdeling: Landbouw en Maatschappij
Standplaats: Merelbeke
Plaats van tewerkstelling: Burg. Van Gansberghelaan 115 bus 2, 9820 Merelbeke

Doel van de functie

Je zal meewerken op het onderzoeksproject “welbevinden van Vlaamse landbouwers en hun gezinnen”. Daartoe gebruik je kwalitatieve en kwantitatieve methoden.
In een eerdere studie is het welbevinden van de Vlaamse landbouwers in kaart gebracht. Deze studie toont aan dat er een sterke wisselwerking is tussen de stressfactoren, de copingstrategieën die worden toegepast, en het welbevinden. Het onderzoek definieert zeven groepen van stressfactoren, die sterk verweven zijn met elkaar. De impact van diverse stressfactoren op het welbevinden van individu en gezin is voelbaar in alle sectoren. Landbouw(st)ers gebruiken een brede waaier aan mogelijkheden om de stressfactoren het hoofd te bieden. Daarnaast onderscheiden we een aantal barrières die verklaren waarom landbouw(st)ers problemen uit de weg gaan en/of geen beroep doen op externe hulp- en informatiekanalen. In een volgende stap wordt op basis van deze inzichten via actie-onderzoek gezocht naar oplossingsrichtingen om het welbevinden en de mentale veerkracht van landbouwers en hun gezinnen te bevorderen.

Wat verwachten we?

  • Je hebt een universitair diploma (Master) in de sociologie, psychologie, sociale geografie, politieke wetenschappen, economische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardige opleidingen met duidelijke affiniteit of interesse voor landbouw en platteland. Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dan dien je over een
  • gelijkwaardigheidserkenning te beschikken. Dit kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen.
  • Je hebt affiniteit met de landbouw of bent sterk geïnteresseerd in deze sector.
  • Je hebt een sterke interesse in alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek(dataverzameling, dataverwerking, wetenschappelijke communicatie).
  • Je bent vertrouwd met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes.
  • Je bent in het bezit van rijbewijs B.
  • Je spreekt en schrijft vlot in het Engels.

Hoe solliciteren?

Om te solliciteren mail je een motivatiebrief samen met CV en kopie van diploma (met vermelding van het vacaturenummer) naar Caroline Buystpersoneel@ilvo.vlaanderen.be ten laatste tegen 08 maart 2020.

Geschikt bevonden kandidaten (op basis van CV screening) worden zo snel als mogelijk uitgenodigd voor een interview. Interviews worden voorzien in de week van 16 maart 2020. Gelieve een telefoonnummer waar je overdag te bereiken bent en je e-mailadres te vermelden op je CV.

Meer info nodig?

Inhoudelijk: dr. ir. Lies Messely, Eenheid Landbouw en Maatschappij, 09 272 23 62, lies.messely@ilvo.vlaanderen.be
Arbeidsvoorwaarden: Caroline Buyst, HR-specialist, 09 272 25 12, caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be

Meer info over het takenpakket, profiel en ons aanbod