PhD eiwitrijke microalgen

Onze referentie: EV/2019/028/T&V370

Deze doctoraatsbeurs situeert zich binnen het Europees Horizon 2020 project ‘ProFuture’. Je staat in voor het uitvoeren van de onderzoeksgerelateerde taken van ILVO binnen het 4 jaar durende project, en dit in samenwerking met de verschillende Vlaamse en Europese onderzoeks- en praktijkpartners. We zijn op zoek naar een nieuwe, gemotiveerde collega die het potentieel van eiwitrijke microalgen voor innovatieve voedingsproducten exploreert en hierover gedurende deze periode een doctoraatsmanuscript wil schrijven.
De tewerkstellingsplaats is ILVO – Brusselsesteenweg 370, 9090 Melle.

Het hoofddoel van ProFuture is om de basis te leggen voor de marktintroductie van innovatieve, maatschappelijk verantwoorde en duurzame voedingsmiddelen en diervoeders, geherformuleerd met eiwitrijke ingrediënten uit biomassa van microalgen. Het is eveneens de bedoeling om de sociale en economische voordelen ervan aan te tonen door de technische en economische haalbaarheid van innovatieve technologische oplossingen te valideren, de marktintroductie voor te bereiden, de acceptatie door de consument te bepalen en de resultaten van het project te verspreiden onder de relevante belanghebbenden. De belangrijkste taken van ILVO binnen dit project bestaan uit het isoleren en drogen van de algeneiwitten, deze te karakteriseren en hun interacties in voedings- en voedermatrices te bestuderen. Dit zal gebeuren aan de hand van labo-analyses en via testen op pilootschaal. De uitwerking van de exploratieve experimenten zal in nauw overleg gebeuren met de onderzoekers op ILVO en de partners binnen het project.

Situering van de doctoraatsstudie

Je staat in voor het opzetten en uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek binnen je expertisedomein teneinde relevante informatie, adviezen of producten aan te reiken voor het beleid en de sector. Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek in het kader van de doctoraatsstudie met betrekking tot eiwitrijke microalgen.

Tot je belangrijkste taken behoren:

 • Literatuur- en marktstudie van algen en zeewieren als eiwitbronnen
 • Exploratie van de technologische mogelijkheden om deze eiwitrijke grondstoffen om te zetten tot eiwitconcentraten en -isolaten
 • Evaluatie van de nutritionele, techno-functionele en sensorische eigenschappen, alsook de beoordeling van de veiligheid en de verteerbaarheid van de eiwitten op laboschaal
 • Beoordeling van de interactie van de algeneiwitten met de eiwitten en andere componenten aanwezig in de geselecteerde voedings- en voedermatrices aan de hand van modelsystemen
 • Theoretische verkenning van de valorisatiemogelijkheden van de extractie nevenstromen
 • Begeleidingscommissies voorbereiden en bijwonen (min. 2x per jaar)
 • Voorbereiding van inhoudelijke rapportering

Naast bovenstaande taken wordt ook verwacht dat je actief deelneemt aan de werking van de onderzoeksgroep. ILVO motiveert steeds zijn medewerkers om eigen initiatieven te nemen en om proactief en creatief te werken. Voorbeelden hiervan zijn het mee uitdenken van nieuwe projectvoorstellen, collega onderzoekers helpen bij technische vraagstukken en meedenken bij de opzet van experimenten.

Je competentie profiel

 • Je bent houder van een master diploma in de toegepaste biowetenschappen (industrieel ingenieur), in de toegepaste bio-ingenieurswetenschappen (bio-ingenieur) of gelijkwaardig diploma, bij voorkeur aangevuld met specifieke kennis over eiwitten, levensmiddelentechnologie en voeding.
 • Je voldoet aan de generieke voorwaarden voor het uitvoeren van een PhD

Wijze van kandidaatstelling

Solliciteren kan tot en met vrijdag 16 augustus 2019. Om te solliciteren mail je een motivatiebrief met CV naar: Lieve Herman – afdelingshoofd Eenheid Technologie en Voeding - lieve.herman@ilvo.vlaanderen.be.

Verloop van de selectieprocedure

 • Screening van cv's: 19 augustus 2019
 • Selectiegesprekken: vanaf 20 augustus 2019 (onder voorbehoud en na uitnodiging)

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
ir. Geert Van Royen - T 09/272 30 45 - geert.vanroyen@ilvo.vlaanderen.be

Voor meer informatie over de selectieprocedure en/of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij:
Caroline Buyst, HR specialist - T 09 272 25 12 – caroline.buyst@ilvo.vlaanderen.be

EV_2019_028_doctoraatsbursaal_eiwitrijke microalgen.pdf