MAP-man campagne: ILVO onderzoekt parameters goede bodem

Onder de slogan “Zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw!” werd op 21 maart 2016 een sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit gelanceerd. Om de doelstellingen voor waterkwaliteit in Vlaanderen te halen moeten we nu actie ondernemen. Het idee komt uit de land- en tuinbouwsector zelf en wordt ondersteund door de overheid. Een uitgebreid partnerschap van landbouworganisaties, het C.V.B.B. en de Vlaamse erkende praktijkcentra en betrokken administraties zet zijn schouders onder de campagne. De partners engageren zich om gedurende het jaar hun acties en communicatie-initiatieven rond bemesting en verbetering van de waterkwaliteit op mekaar af te stemmen en te communiceren naar land- en tuinbouwers. Bij de lancering van de sensibiliseringscampagne werd ook MAP-man voorgesteld, een stripfiguur die gedurende de campagne regelmatig iedereen bij de les houdt.

Meer info op http://www.mapman.be/de-campagne

Alle video's rond deze campagne zijn te vinden op http://www.mapman.be/video