Publicaties

januari 2015 - Brochure

Meten is weten - Doe mee aan onderzoek van ILVO

Meten is wetenVoor een aantal nieuwe onderzoeksprojecten zoekt het Instituut voor landbouw- en Visserijonderzoek in Melle/Merelbeke melkveebedrijven, tuinbouwbedrijven, thuisverwerkers, pluimvee- en varkenshouders, constructeurs, boomkwekers, …
Lees snel deze folder en neem contact op.
Confidentialiteit bij samenwerkingen met de ILVO-onderzoeker? Uiteraard, en schriftelijk bevestigd!
Gevestigd in Vlaanderen, of Vlaams bedrijf net over de grens? U moeten we hebben!

januari 2015 - ILVO mededeling nr 177

Socio-economic impact of microplastics in the 2 Seas, Channel and France Manche Region: an initial risk assessment.

Lisa Devriese

december 2014 - ILVO mededeling nr 175

Catalogue Belge description et recommandation plantes fourragères et engrais verts 2015

Joke Pannecoucque

december 2014 - ILVO mededeling nr 176

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers 2015

Joke Pannecoucque

november 2014 - ILVO mededeling nr 172

Staalname, rapportage, 4shore campagne T1 najaar 2014

Gert Van Hoey

oktober 2014 - ILVO mededeling nr 171

Bodem,nutriënten,compost: onderzoek voor een duurzame landbouw

Greet Ruysschaert

juli 2014 - ILVO mededeling nr 167

Composteren als valorisatievorm van reststromen in de Vlaamse land- en tuinbouw: knelpunten en opportuniteiten

Jarinda Viaene

juli 2014 - ILVO mededeling nr 166

Valorisatie van reststromen uit de visserij: knelpunten en opportuniteiten

Els Vanderperren

juli 2014 - ILVO mededeling nr 165

Valorisatie van groente- en fruitreststromen: opportuniteiten en knelpunten

Lies Kips

juli 2014 - ILVO mededeling nr 164

Innoveren in de bio-economie: innovatieproces en netwerken doorgelicht

Jonas Van Lancker

april 2014 - rapport

Agricultural phosphorus legislation in Europe

Agricultural Phosphorus legislation in EuropeLimitation of liability: This publication has been prepared by the editors with the utmost care and accuracy. However, there is no guarantee about the accuracy or completeness of the information in this publication. The user of this publication renounces any complaint against the editors, of any kind, regarding the use of the information made available through this publication. Under no circumstances shall the editors be liable for any adverse consequences arising from the use of the information made available through this publication.

april 2014 - Boek

Grasslands and herbivore production in Europe and effects of common policies

Dit boek geeft een goed overzicht van de verspreiding van het graslandareaal over Europa op dit ogenblik, van de evolutie van het graslandareaal en de bedrijfsstructuren in de veehouderij sedert 1966 en niet in het minst van de talrijke functies die grasland voor mens, dier en milieu uitoefent. Het wil de lezer een brede basis geven om na te denken hoe het nu met het grasland in Europa verder moet. Binnen het kader van het EU- project Multisward leverden C. Huyghe (INRA), A. De Vliegher (ILVO, B. Van Gils (ILVO) en A. Peeters (RHEA) zelf een grote bijdrage aan dit boek en coördineerden zij ook de inbreng van vele Europese collega’s, al dan niet actief binnen dit project. Via case studies en interviews met individuele landbouwers krijgt de lezer een realistisch beeld van de grote diversiteit in graslandsamenstelling en graslandgebruik binnen Europa.

Pagina 9 van 17Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Volgende   Laatste