Publicaties

maart 2017 - ILVO mededeling nr 226

Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs

Greet Ruysschaert

februari 2017 - ILVO mededeling nr 229

Voortgangsrapport effecten baggerlossingen

Bavo De Witte

februari 2017 - ILVO mededeling nr 228

Catalogue Belge description et recommandation chicorée industrielles 2017

Joke Pannecoucke

februari 2017 - ILVO mededeling nr 227

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor industriële cichorei 2017

Joke Pannecoucque

februari 2017 - Brochure

Brochure ILVO zaden

ILVO zaden Meer dan 80 jaar onderzoek en selectie
Mede door het eindeloze geduld en de gedrevenheid van onze veredelaars creëren we vooral in kleinere teelten nieuwe cultivars met een opvallende meerwaarde. Door een eigen productie-eenheid en ketenbewaking garanderen we de aflevering van kwalitatief basiszaad. Onze rassen worden wereldwijd vermarkt via mandatarissen. Deze brochure biedt u een overzicht van al onze selecties als basis voor een juiste rassenkeuze.

januari 2017 - ILVO mededeling nr 225

Producentenorganisaties in de melkveehouderij: een doorlichting

Jo Bijttebier

december 2016 - ILVO mededeling nr 224

Vlarisub-ringtest

Fien Amery

december 2016 - ILVO mededeling nr 223

Catalogue Belge description et recommandation plantes fourragères et engrais verts 2017

Joke Pannecoucque

december 2016 - ILVO mededeling nr 222

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers 2017

Joke Pannecoucque

december 2016 - Brochure

Dienstverlening ILVO - Technologie en Voeding - Food Pilot

Brochure dienstverlening T&VDeze brochure stelt de diensten van de Food Pilot voor, het applicatie- en analysecentrum van ILVO en Flanders’ FOOD, waar de agrovoedingsindustrie ondersteuning wordt geboden bij product- en procesverbeteringen. Dat doet zij via piloottesten, analyses en advies, afgestemd op de vraag van de klant (zie figuur volgende pagina). Deze werking is wetenschappelijk ondersteund, want onder de noemer van de Food Pilot stelt het onderzoekscentrum ILVO al haar expertise en onderzoekscapaciteiten rond voedselveiligheid en productkwaliteit en –innovatie ten dienste van de sector. Hiervoor zijn er tal van subsidies beschikbaar, waarin wij u ook kunnen adviseren.

november 2016 - Brochure

Bio-economie@ILVO: "Van grond tot bord! Van grond tot industrieel product en terug?"

Brochure bio-economie @ ILVOLandbouw en visserij zijn van oudsher en nog steeds gericht op de productie van voeding. In de 21ste eeuw lonkt de bio-economie – food of non-food – echter in toenemende mate naar de primaire sector.
Sinds 2014 heeft het ILVO-onderzoeksteam een visie en een onderzoeksstrategie ontwikkeld rond het potentieel van de bio-economie voor de Vlaamse agro-industrie. Vier groepen van BE-gerelateerde onderzoeksprojecten zijn intussen uitgegroeid tot aantrekkelijke clusters van expertise.


november 2016 - ILVO mededeling nr 221

Project qualitubfish: opvolging van de kwaliteitsveranderingen van pladijs gedurende de opslag in tubs

Karen Bekaert

Pagina 4 van 17Eerste   Vorige   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste