Publicaties

februari 2012 - ILVO mededeling nr 107

Bio- en bio-relevant onderzoek

Lieve De Cock

januari 2012 - ILVO mededeling nr 104

Van bedrijfsrisico naar sociaal economisch risico bij landbouwgezinnen

Erwin Wauters

december 2011 - Boek

Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij

Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderijIn het streven naar een optimaal bedrijfsrendement is kostenbesparing in alle omstandigheden essentieel. In de sector van de intensieve veehouderij is dit niet anders. Één van de grote kostenposten is de mechanische ventilatie. In vele gevallen kan het ventileren met een lager energieverbruik en dus tegen een lagere kostprijs gebeuren...

december 2011 - Brochure

Melkveevoeding

MelkveevoedingDe melk- en de zuivelsector zijn belangrijke sectoren in de landbouw. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de eindproductiewaarde. De totale voederkosten van het melkvee bedragen meer dan 50% van de totale kostprijs van de melk. Het is dus duidelijk dat een oordeelkundige voeding grote aandacht verdient. Lage voederkosten per eenheid product kunnen slechts gerealiseerd worden als de voeding aangepast is aan de behoeften van het dier. Om dit te bereiken is er inzicht en kennis nodig over de belangrijke onderdelen van de melkveevoeding. Er is geprobeerd om het essentiële van deze kennis, op een bevattelijke manier, in deze brochure weer te geven.

november 2011 - ILVO mededeling nr 103

Sociale aspecten van duurzaamheid van landbouw en platteland in Vlaanderen

Seppe Verdonck

oktober 2011 - ILVO mededeling nr 102

Onderzoek naar het welzijn van landbouwdieren

Frank Tuyttens

oktober 2011 - Brochure

Bijproducten van de bio-ethanolproductie

Bijproducten van de bio-ethanolproductieDe voederkosten van het melkvee bedragen meer dan 50% van de kostprijs van de melk. Het vormt meteen het grootste deel van de kostprijs van de melkproductie. Een gedeelte van de eiwitvoorziening van melkvee steunt op ingevoerde eiwitbronnen zoals sojaschroot. Het demonstratieproject “Bijproducten uit de energiewinning: aanbod en waarde voor melkvee” werd in 2008 door het Departement voor Landbouw en Visserij goedgekeurd. De doelstelling van het project is om via een aantal proeven op “proefen demonstratiebedrijven” de waarde van die producten te leren kennen. Via deze eindbrochure komen de resultaten beschikbaar voor alle rundveehouders.

mei 2011 - ILVO mededeling nr 101

Melkveevoeding

Sam De Campeneere

mei 2011 - ILVO mededeling nr 94

Effect van spuitrichting en luchtondersteuning op de indringing, depositie en bedekkingsgraad van een grove spuitnevel in klimop potplanten (Hedera algeriensis 'Montgomery')

Dieter Foqué

mei 2011 - ILVO mededeling nr 93

Effect van doptype, -configuratie en spuitrichting op indringing, depositie en bedekkingsgraad in klimop (Hedera algeriensis 'Montgomery') bij een horizontale spuitboom

Dieter Foqué

mei 2011 - ILVO mededeling nr 89

Back to the future: Een kritische kijk op vijftig jaar sierteelt in Vlaanderen door bevoorrechte getuigen

Nicole Taragola

maart 2011 - ILVO mededeling nr 88

Derogatie in het Vlaamse mestbeleid

Dakerlia Claeys

Pagina 14 van 17Eerste   Vorige   8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  Volgende   Laatste