Publicaties

december 2013 - ILVO mededeling nr 149

T3-situatie – ecologische analyse 2013: juveniele visbemonstering Ameland en Schiermonnikoog

Annelies De Backer

december 2013 - ILVO mededeling nr 148

Catalogue Belge - description et recommandation plantes fourragères et engrais verts 2014

Joke Pannecoucque

december 2013 - ILVO mededeling nr 147

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers 2014

Joke Pannecoucque

december 2013 - ILVO mededeling nr 146

Invloed van de opslagmethode op de kwaliteit van Noorse kreeft

Karen Bekaert

december 2013 - ILVO mededeling nr 145

Risicoperceptie, attitude ten opzichte van risico en risicomanagement in de Vlaamse landbouw. Resultaten op basis van het landbouwmonitoringsnetwerk.

Erwin Wauters

november 2013 - ILVO mededeling nr 144

Meetplan ecologische studie onderwatersuppleties aan de Vlaamse kust (4shore)

Gert Van Hoey

november 2013 - ILVO mededeling nr 143

Staalname rapportage 4shore campagne to (najaar 2013)

Gert Van Hoey

november 2013 - ILVO mededeling nr 142

Jellyfish, jellypress and jellyperception

Sofie Vandendriessche

oktober 2013 - Brochure

Boeren met buren

Brochure Boeren met burenVandaag is de impact van de nabije omgeving op mogelijke toekomstplannen voor land- en tuinbouwbedrijven veel groter dan vroeger. Het is dan ook belangrijk om een goed draagvlak te creëren bij buurtbewoners en mogelijke andere belangrijke partijen. Nog meer dan vroeger geldt dat een goede relatie met je buurt en een goede voorbereiding en planning van een project van kapitaal belang zijn. Communicatie en participatie zijn hierbij de sleutelwoorden. Ze helpen om een wederzijdse vertrouwensrelatie op te bouwen met je omgeving.

oktober 2013 - ILVO mededeling nr 141

Optimalisatie van de zaadoogsttechniek van Italiaans raaigras. Hoe praktijkzaadverliezen bij de oogst reduceren? Oogst 2013

Georges Rijckaert

oktober 2013 - ILVO mededeling nr 140

Veldverslag Ameland en Schiermonnikoog 2013. Bemonstering (juveniele) demersale vis

Annelies De Backer

september 2013 - Brochure

Dienstverlening ILVO Dier

Dienstverlening ILVO DierBedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met problemen als de uitbreiding van het gamma aan producten, de verbetering van de kwaliteit van bestaande producten, het aanwenden van nieuwe technieken en methoden, etc. Daarom is het voor bedrijven onmisbaar vergelijkende proeven uit te voeren op een beperkte schaal en met de nodige juistheid, traceerbaarheid en precisie.
ILVO - DIER wil via zijn dienstverlening de onderzoeksresultaten en de expertise ten dienste stellen van de voedingsketen vertrekkende van de primaire productie tot de verwerkende industrie. Deze dienstverlenende activiteiten betreffen achtereenvolgens: wetenschappelijke dienst- en adviesverlening, technologische adviesverlening en referentielaboratorium ANIMALAB.

Pagina 11 van 17Eerste   Vorige   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Volgende   Laatste