Presentaties

09.05.2017 - Studiedag recent rundvee-onderzoek - 9 mei 2017

25.04.2017 - Presentaties Klimaat & landbouw - 20 april 2017
 1. Joris Relaes: inleiding
 2. Sam De Campeneere: Klimaatonderzoek op ILVO: wie doet wat en waarom?
 3. Bart Cottyn: Het gaat snel: nieuwe opkomende ziekten en plagen in onze gewassen
 4. Tom De Swaef: De juiste rassen, soorten en teeltsystemen in een veranderend klimaat
 5. Tommy D'Hose: Koolstofopslag in de bodem, klimaatvriendelijke teelten en organische stofkringlopen
 6. Nico Peiren en Dorien Van Wesemael: Broeikasgasemissies in de veehouderij
 7. Johan Robbens: Klimaatverandering: de impact op visserij en aquacultuur
 8. Jeroen De Waegemaeker: De Vlaamse landbouwruimte in een veranderend klimaat
 9. Veerle Van linden: Meten en evalueren van klimaatimpact (LCA). Energiezuinige technologie. Emissiebeheer
 10. Jef Van Meensel: De klimaatuitdaging op het landbouwbedrijf
 11. Koen Holmstock (Dep Landbouw en Visserij): Landbouw en klimaat: toekomstperspectieven vanuit de overheid