Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf juni 2020

Bemesten bij klimaatsverandering? Literatuurstudie naar nutriëntenverliezen bij extremer weer.

Bij droogte blijven de meststoffen werkloos liggen, bij harde regen spoelen ze weg. Hoe kunnen landbouwers bemesting en/of hun teeltsysteem aanpassen aan deze extreme weersomstandigheden? Met het VLM-project ‘Klimaatadaptieve praktijken voor het terugdringen van nutriëntenverliezen’ verkennen we hoe nutriëntenbeheersing kan afgestemd worden op een veranderend klimaat.


Nieuwsgolf juni 2020

Microplastics zitten overal – ANDROMEDA zoekt uit hoe correct te detecteren en kwantificeren in zee

Microplastics zitten in de lucht, water en bodem, en uiteindelijk ook in zee. De detectie en het kwantificeren van de kleinste fractie plastics – de zogenaamde micro- en nanoplastics – blijft voor onderzoekers een grote uitdaging. Want hoe tel je en meet je deze kleine plasticpartikels als ze overal om je heen zitten en contaminatie navenant is? Methodes om micro- en nanoplastics op te meten kunnen nog steeds veel verbeterd worden. Het onderzoeksproject ANDROMEDA gaat de uitdaging aan.

Nieuwsgolf juni 2020

Een door burgers gedreven voedseltransitie tegen 2030?

Een snelle Europese transitie naar circulaire voedselsystemen met een lage voetafdruk, dat is het ambitieuze doel van project FoodSHIFT, een partnerschap van 31 onderzoeksinstellingen, steden en bedrijven die lokale voedselsystemen willen verduurzamen vanuit zowel ondernemerschap als burgerparticipatie.

Nieuwsgolf mei 2020

Zit er minder vis door de puls?

Er zijn duidelijke, vooral lokale veranderingen opgetreden in het tong- en scholbestand in de zuidelijke Noordzee, dat blijkt uit afgelopen ILVO-onderzoek. Dat onderzoek – project PULSVK1 - werd opgezet vanuit de bezorgdheid bij commerciële en recreatieve kustvissers over de intensiteit van de pulsvisserij in het gebied.

Nieuwsgolf mei 2020

Over boslandbouw en buitenvarkens

Zijn bomen en varkens een goede match? Via de Operationele groep P’Orchard werden praktijkervaringen en knelpunten over buitenvarkens op agroforestrybedrijven in kaart gebracht. Bekijk de video.

Pagina 1 van 88Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

GA