Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf juni 2018

Innovatieve spuittechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen. Netwerk INNOSETA opgestart

Innovatieve spuittechnieken bekend maken aan landbouwers en noden van landbouwers bekend maken aan productontwikkelaars, dat is het doel van het nieuw opgestarte project INNOSETA. Dat gebeurt via een online databank, enquêtes, lokale workshops en internationale evenementen.

Nieuwsgolf mei 2018

Antibioticaresistentie bij varkens opsporen: genomische en klassieke methodes moeten hand in hand gaan

Meer en meer groeit het besef dat gezondheid van mens en dier in grote mate afhangt van de microbiële gemeenschap in het spijsverteringsstelsel, het microbioom. Dit microbioom kan nu in kaart gebracht worden met behulp van nieuwe metagenomics technieken. ILVO-UGent onderzoeker Thijs de Mulder onderzocht of de technieken ook bruikbaar zijn om antibioticaresistentie in de varkenssector te bestuderen. Uit zijn proeven bleek dat antibioticaresistentie moeilijk op te sporen is met metagenomics, en dat klassieke methoden nog onontbeerlijk zijn.

Nieuwsgolf mei 2018

Optimale bemestingsstrategieën voor de biologische landbouw, binnen het kader van het mestactieplan

Via een wetenschappelijk en participatief traject werken ILVO, Inagro, pcfruit, UGent en de Bodemkundige Dienst samen aan optimale bemestingsstrategieën voor de biologische landbouw, binnen het kader van de mestwetgeving. Uiteindelijk doel is om bodembeheerstrategieën te identificeren die bij een gelimiteerde externe aanvoer van fosfor toch voldoende koolstof en stikstof aanbrengen. Het nieuwe, vierjarige project wordt uitgevoerd in opdracht van de VLM.

Nieuwsgolf mei 2018

Richtlijnen, beperkingen en maatregelen voor de visserij in één oogopslag: het online platform GEOVIS

Waar kunnen we in de toekomst nog vissen? Wat verliezen we aan visgronden door de urbanisatie van de Noordzee? En wat doen we al om de paaigronden van tong te beschermen? Deze vragen vormen de kern van het GEOVIS-project, waarbij we een platform creëren om de sector inzicht te bieden in de toenemende ruimtelijke organisatie van de maritieme activiteiten op zee.

Nieuwsgolf mei 2018

Onderzoek naar erosiebestrijding in een jaar met extreme droogte: GOMEROS 2017

In 2017 ging het GOMEROS-project verder met het optimaliseren van teelttechnieken die erosie kunnen voorkomen in groenten en maïs met behoud van gewasopbrengst. Door gebruik te maken van regenvalsimulaties kon, ondanks de droogte in 2017, het erosiebestrijdende effect van een aantal technieken toch geëvalueerd worden.

Pagina 9 van 77Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Volgende   Laatste