Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf november 2019

Blik is een blijver. Onderzoek naar blik als duurzame vorm van verwerking en verpakking.

Europese onderzoekers houden een opmerkelijk pleidooi voor de door sommigen als voorbijgestreefd beschouwde blikverpakking. Blik blijkt niet alleen waardevol in zijn huidige vorm, er worden zelfs nieuwe vormen van blik ontwikkeld voor een energie-efficiëntere verwerking en betere kwaliteit van de ingeblikte voedingsproducten. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Europese InProVe, waarbinnen gezonde voeding met een beperkte milieu-impact en een minimum aan verspilling centraal staat.

Nieuwsgolf november 2019

Berengeur in vleesproducten vermijden: veelbelovende alternatieve productieprocessen

Marineren en roken kan berengeur maskeren in verwerkte vleesproducten afkomstig van niet-gecastreerde varkens, dat is een belangrijk tussentijds resultaat van het project REDBOAR. Binnen dit project wordt gezocht naar een strategie voor valorisatie van berengeurhoudende karkassen, een voorwaarde om het houden van intacte beren - als alternatief voor onverdoofde castratie van biggen - rendabel te maken.

Nieuwsgolf november 2019

Een computermodel voor boktorren?

Ontwikkeling van een beslissingstool voor het beheersen van uitbraken van Aziatische loofhoutboktorsoorten

Voor de bestrijdingsstrategie voor de Aziatische boktorsoorten Anoplophora glabripennis en Anoplophora chinensis kunnen overheid en sector vanaf nu beroep doen op een scenario-gebaseerde beslissingstool. Via een computermodel wordt aangegeven hoe deze plagen het best vermeden/bestreden kunnen worden en welke kosten hieraan verbonden zijn.


Nieuwsgolf november 2019

Uitdagingen voor dierenwelzijn van varkens en kippen bij bio en vrije uitloop

PPILOW is een Europees onderzoeksproject dat het dierenwelzijn bij varkens en pluimvee, gehouden onder biologische condities en vrije-uitloopsystemen, wil verbeteren. Concreet gaan de 23 projectpartners samenwerken aan innovatieve oplossingen en tools. Die worden ontwikkeld, getest, gevalideerd en kenbaar gemaakt.

Nieuwsgolf november 2019

Tomatenwortels wapenen tegen kwalijke bacterie

Onderzoekers van ILVO, VIB en UGent gaan samen op zoek naar afweereiwitten in de wortels van tomatenplanten. Uiteindelijk doel is om de planten te wapenen tegen de bacterie Ralstonia solanacearum, die de oorzaak is van verwelking en verdroging.

Pagina 9 van 88Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Volgende   Laatste