Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2012

Diagnose en preventie van de bladvlekkenziekte in de aardbeiteelt. De Xanthomonas fragariae - problematiek in de Vlaamse aardbeiproductie

ILVO-onderzoek omtrent de identificatie en detectie van Xanthomonas fragariae (Xf), de aanstichter van de bladvlekkenziekte bij onze aardbeiplanten, moet de sector economischten goede komen. Daarbij is het van belang de vijand zo goed mogelijk te leren kennen.

Nieuwsgolf december 2012

Kreupelheid bij zeugen gewikt en gewogen. Optimale detectiemethoden voor klauwproblemen en kreupelheid

Bij ILVO loopt onderzoek naar monitoring, correcte diagnostisering en neurofysiologie van kreupelheid bij zeugen. De eerste resultaten zijn hoopvol met het oog op een tijdige en adequate behandeling. En dat kan alleen maar positief zijn voor welzijn en productiviteit.

Nieuwsgolf december 2012

Een opsteker voor azalea. Aanzienlijke verbetering van bloeikwaliteit na 4 jaar onderzoek

Bij ILVO en een aantal partners liep een intensief onderzoek naar bloeiregulatie en –kwaliteit bij azalea. De resultaten laten de telers toe om de groei van hun planten nog beter bij te sturen en zo de klant een optimale bloei te waarborgen.

Nieuwsgolf december 2012

Woekeren met energie in land- en tuinbouw. Besparing en productie van energie: de voorbije twee jaar als leerschool

De afgelopen twee jaar heeft ILVO intensief deelgenomen aan het project Energiebewust Boeren. Nieuwe kennis bij onze onderzoekers kwam daardoor ter beschikking van de sector voor energiebewust werken op maat van de individuele landbouwer.

Nieuwsgolf december 2012

Dierenwelzijn verkopen? Hoe kan dierenwelzijn van melkvee op een wetenschappelijk gefundeerde manier in marktstrategieën opgenomen worden?

Het nieuwe project (acroniem MELKWEL) van ILVO in samenwerking met UGent wil de vicieuze cirkel die bestaat tussen consument, veehouder en retailer doorbreken en van dierenwelzijn een unique selling point maken. Dierenwelzijn in de melkveehouderij is reeds een potentiële marketingstrategie, maar tot op heden ontbreekt het in Vlaanderen aan de nodige coördinatie om dit mogelijk te maken. De consument vraagt, zo blijkt uit studies als de Eurobarometer (2005), een beter welzijn voor productiedieren. Hiervoor moet de veehouder investeren in zijn bedrijf, terwijl de retailer een afzetmarkt dient te identificeren voor hij de welzijnsvriendelijke producten inkoopt. Kortom: de één onderneemt geen actie vóór de ander dit ook doet. Dat komt door een gebrek aan wetenschappelijke fundering. Het doel van MELKWEL is deze basis te bieden en zo de bestaande impasse te remediëren.

Pagina 78 van 83Eerste   Vorige   73  74  75  76  77  [78]  79  80  81  82  Volgende   Laatste