Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf juni 2019

De voetafdruk van de Vlaamse visserij

De nieuwe Europese procedure voor evaluatie van bodemimpact door visserij (helpen) ontwikkelen en toepassen op Vlaamse vistuigen en visgronden, dat is het doel van project Benthis-nationaal. Via het project krijgen de Vlaamse visserij en haar stakeholders een stem in de Europese evoluties op vlak van onderzoek naar bodemimpact, advies en beheer.

Nieuwsgolf juni 2019

Ambitie met bodem. De toegevoegde waarde van biochartoepassing voor duurzaam landgebruik.

Biochar uit restbiomassa is een economisch waardevol en duurzaam eindproduct, dat is het uitgangpunt van het BASTA-project. Binnen het project worden verschillende biochartypes geselecteerd voor verdere opschaling en toepassing in mest- en biomassaverwerking, en substraatteelt. Daarbij wordt gestreefd naar 25% minder emissies aan broeikasgassen & ammoniak, 10% hogere procesefficiëntie, 10% minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 30% minder nutriëntenverliezen, 10% meer waterhoudend vermogen en 20-40% veenvervanging.

Nieuwsgolf mei 2019

Op zoek naar de juiste mix: duurzame substraten voor de sierteelt

In het Vlaio-LA project BI-O-PTIMAL-at-WORK maakt ILVO samen met KU Leuven en PCS de komende vier jaar werk van duurzame substraten voor diverse sierteeltgewassen. Doel is om de juiste witveenvervangers, bodemverbeterende middelen en geschikte gunstige micro-organismen te vinden.

Nieuwsgolf mei 2019

FABulous Farmers tilt landbouw niveau hoger

Het Europese project FABulous Farmers – FAB staat voor Functionele AgroBiodiversiteit - stimuleert landbouwers om de natuur op een slimme manier in te schakelen in hun bedrijfsvoering. Het project loopt in vijf landen en telt 12 pilootgebieden.

Nieuwsgolf mei 2019

Naar een optimale speenvoedersamenstelling voor biologische biggen

Waarom eten biologische biggen - ondanks hun hogere speenleeftijd - minder goed rond het spenen? En hoe kunnen we biologisch speenvoeder formuleren en produceren die beter door de biggen worden opgenomen, rekening houdend met de nutriëntenbehoeften van de biologische biggen en binnen een bepaalde prijsvork? ILVO, Varkensloket, biologische varkenshouders, Universiteit Gent, CCBT, Bioforum en Molens Dedobbeleer buigen zich over deze vragen, binnen de operationele groep BioBIG.

Pagina 4 van 79Eerste   Vorige   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste