Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf april 2019

Hepatitis E virus opsporen in levensmiddelen: hoe groot is het risico voor de voedselketen?

ILVO, Sciensano en de universiteiten van Antwerpen en Luik gaan op zoek naar alternatieve moleculaire methoden voor de bepaling van infectieus Hepatitis E virus in levensmiddelen. Momenteel is er namelijk een gebrek aan methoden die toelaten om HEV besmette voedingsproducten te identificeren en het risico ervan voor de volksgezondheid aan te tonen.

Nieuwsgolf april 2019

Koolstofvoorraden in de bodem

Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse bodems, dat is waar ILVO, INBO en UGent naar streven in het nieuw opgestarte project C-MON. Die nulmeting is onontbeerlijk voor de evaluatie van aanpassingen in koolstofopslag in functie van klimaatmitigatie.

Nieuwsgolf april 2019

Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen

Wat is de meest diervriendelijke en best haalbare methode om zieke en verzwakte dieren uit een kippen- of kalkoenenstal te verwijderen? Dat was de hoofdvraag binnen een gezamenlijk ILVO-UGent onderzoeksproject. Er werd een beslissingsboom opgesteld om pluimveehouders aan te moedigen een geschikte dodingsmethode te gebruiken voor dieren die uitgeselecteerd worden tijdens dagelijkse inspectierondes. Classificatie van de verschillende technieken gebeurde volgens snelheid van bewustzijnsverlies, stress door manipulatie, gebruiksgemak en kostprijs.

Nieuwsgolf april 2019

Darmgezondheid bij varkens: nieuw onderzoeks- en dienstverleningsplatform

Via onderzoek naar darmgezondheid meer inzicht krijgen in de onderliggende mechanismen van zoötechnische prestaties, gezondheid en stikstofuitstoot bij varkens, dat is het doel van het recent opgestarte platform BigDarm. Kennis over o.a. darmmicrobioom, metabolomics, epigenetica en klassieke prestatiekarakteristieken worden er gebundeld, hetgeen het onderzoek naar een hoger niveau tilt.

Nieuwsgolf februari 2019

Een rotte appel in de mand... De schimmel Penicillium expansum en het mycotoxine patuline in appels en afgeleide producten

Toevoeging van vitamine C aan troebel appelsap verhoogt de afbraak van het mycotoxine patuline, dat blijkt uit een pas afgerond project door ILVO en het Franse INRA. Het onderzoek richtte zich op de invloed van externe factoren op de groei van de patulineproducerende schimmel Penicillium expansum en op de productie van patuline. Ook de stabiliteit van patuline tijdens verwerking en bewaring van troebel appelsap werd onderzocht.

Pagina 3 van 77Eerste   Vorige   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste