Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf juni 2019

Ambitie met bodem. De toegevoegde waarde van biochartoepassing voor duurzaam landgebruik.

Biochar uit restbiomassa is een economisch waardevol en duurzaam eindproduct, dat is het uitgangpunt van het BASTA-project. Binnen het project worden verschillende biochartypes geselecteerd voor verdere opschaling en toepassing in mest- en biomassaverwerking, en substraatteelt. Daarbij wordt gestreefd naar 25% minder emissies aan broeikasgassen & ammoniak, 10% hogere procesefficiëntie, 10% minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 30% minder nutriëntenverliezen, 10% meer waterhoudend vermogen en 20-40% veenvervanging.

Nieuwsgolf mei 2019

Op zoek naar de juiste mix: duurzame substraten voor de sierteelt

In het Vlaio-LA project BI-O-PTIMAL-at-WORK maakt ILVO samen met KU Leuven en PCS de komende vier jaar werk van duurzame substraten voor diverse sierteeltgewassen. Doel is om de juiste witveenvervangers, bodemverbeterende middelen en geschikte gunstige micro-organismen te vinden.

Nieuwsgolf mei 2019

FABulous Farmers tilt landbouw niveau hoger

Het Europese project FABulous Farmers – FAB staat voor Functionele AgroBiodiversiteit - stimuleert landbouwers om de natuur op een slimme manier in te schakelen in hun bedrijfsvoering. Het project loopt in vijf landen en telt 12 pilootgebieden.

Nieuwsgolf mei 2019

Naar een optimale speenvoedersamenstelling voor biologische biggen

Waarom eten biologische biggen - ondanks hun hogere speenleeftijd - minder goed rond het spenen? En hoe kunnen we biologisch speenvoeder formuleren en produceren die beter door de biggen worden opgenomen, rekening houdend met de nutriëntenbehoeften van de biologische biggen en binnen een bepaalde prijsvork? ILVO, Varkensloket, biologische varkenshouders, Universiteit Gent, CCBT, Bioforum en Molens Dedobbeleer buigen zich over deze vragen, binnen de operationele groep BioBIG.

Nieuwsgolf april 2019

Jong geleerd is oud gedaan: kort na of zelfs voor de geboorte methaanuitstoot bijsturen?

Aangezien de methaanproductie van volwassen herkauwers vooral in de pens plaatsvindt, zou een bijsturing hierin de uitstoot van het broeikasgas methaan kunnen verlagen. Sieglinde Debruyne (ILVO, UGent) onderzocht in haar doctoraat of voedingssupplementen bij jonge herkauwers hun latere methaanuitstoot of productie konden beïnvloeden. De geteste voedersupplementen leverden echter niet de verwachte reductie van de methaanuitstoot, maar er werden wel andere effecten opgemeten bij de onderzochte runderen en geiten.

Pagina 2 van 77Eerste   Vorige   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste