Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2019

Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding

Een continue, geautomatiseerde en efficiënte detectie van bacteriële besmettingen in voedsel, dat is het ambitieuze doel van het pas gestarte Interreg-project agrEUfood. De projectpartners optimaliseren nieuwe biosensortechnologie en maken die industrieel toepasbaar.

Nieuwsgolf zomer 2019

Toegang tot landbouwgrond, hoe regelen ze dat in Frankrijk? Lees het rapport ‘SAFER in beeld’ nu online

In Frankrijk wordt de koop en verkoop van landbouwland sterk gereguleerd door een SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural).

Nieuwsgolf zomer 2019

Verwantschap tussen larvale, juveniele en volwassen zeetong populaties blootgelegd op kleine en grote ruimtelijke schaal

Jonge tong aan de Belgische kust blijkt nauw verwant met tong uit het Oost-Engels Kanaal, zo blijkt uit het doctoraatsonderzoek van ILVO-KU Leuven onderzoekster Sophie Delerue-Ricard. De nieuwe kennis over verwantschappen binnen en tussen vispopulaties draagt bij tot een nog duurzamer visserijbeheer.

Nieuwsgolf zomer 2019

Ontharding voor landbouw: Verharde boerderij wordt productieve landerij

Het onthardingspotentieel binnen de Vlaamse landbouw in kaart brengen, en onderzoek uitvoeren naar obstakels, behoeften en werkbare recepten voor ontharding, dat is het doel van een recent opgestart project door ILVO, Boerenbond, KU Leuven en Voorland. Een doordachte en goed gedragen onthardingslogica zal uiteindelijk bijdragen tot het beter behoud van de open (agrarische) ruimte.

Nieuwsgolf zomer 2019

Stabiele en weerbare landbouwsystemen via verrijkte biodiversiteit

Hoe kunnen we de genetische en functionele biodiversiteit (bodemschimmels, bacteriën, insecten…) in een bodem in kaart brengen en bevorderen, zodat de landbouw minder externe bronnen behoeft? Hoe kunnen we via (plant-)ziekteweerbaarheid, technieken van klimaatmitigatie en bodemgezondheid zorgen voor meer en voor een kwalitatievere opbrengst? SOILDIVERAGRO onderzoekt in welke mate ecosysteemdiensten positief kunnen inwerken op de stabiliteit, weerbaarheid en competitiviteit van de Europese landbouw.

Pagina 2 van 79Eerste   Vorige   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste