Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf mei 2020

Compost op maat voor de tuinbouw, boomkwekerij en sierteelt

Kwalitatieve, op maat gemaakte composten, met duidelijk in kaart gebrachte eigenschappen en effecten ontwikkelen, dat is het doel van het in 2019 gestarte SOILCOM. De eerste nieuwsbrief (LINK) geeft een overzicht van de lopende veldproeven.

Nieuwsgolf mei 2020

Real-time het binnenklimaat en het emissieniveau van een stal meten?

Binnen het Europese MilKey project zal ILVO een monitoringinstrument - OTICE - ontwikkelen dat de melkveehouder kan ondersteunen bij het implementeren en managen van technieken voor het reduceren van stalemissies. Hierbij is het de uitdaging om vooral de ammoniak- en methaanemissies te verminderen en tegelijk een optimaal binnenklimaat te garanderen.

Nieuwsgolf mei 2020

De invloed van klimaatsverandering op voedingssystemen

ILVO volgt het internationaal onderzoek op over voedselzekerheid in een veranderend klimaat. Dat gebeurt binnen een Europees-Afrikaans-Zuid-Amerikaans netwerk dat socio-culturele, economische en omgevingsgevolgen in kaart brengt. Uiteindelijk doel is de verbetering van weerstand en dus het reduceren van de onvoorspelbaarheid van agro-voedingsproductie, het valoriseren van reststromen en verminderen van voedselverliezen.

Nieuwsgolf mei 2020

Op zoek naar waardevolle leefgebieden op de bodem van de Noordzee

Een wetenschappelijk dossier opstellen ter onderhandeling van visserijmaatregelen in het Belgisch deel van de Noordzee, dat is het doel van project VISNAT2. Uiteindelijk doel is zoveel mogelijk waardevolle zeebodem te beschermen, zonder daarmee belangrijke economische activiteiten, zoals visserij, te benadelen.

Nieuwsgolf mei 2020

To swim or not to swim… Reductie van grondsmaak in kweekvis via microbieel management en optimalisatie van de afzwemprocedure

Grondsmaak vermijden door aanpassingen op verschillende niveaus in het viskweekproces, dat is de opzet van project FLAVOREDUC. Onderzoekers zetten in op reductie van grondsmaakmoleculen, op het remmen van bacteriën die de moleculen aanmaken, en op het optimaliseren van de afzwemprocedure waarbij de moleculen uit de vis worden “gewassen”.

Pagina 2 van 88Eerste   Vorige   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste