Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf november 2012

Onopvallend vezelrijk. Inuline uit cichorei als oplosbare voedingsvezel

In de wortel van cichorei zit het reservekoolhydraat inuline, een interessant voedingsingrediënt. Dit soort vezels stimuleert immers de werking van de darmflora. Via veredeling streeft ILVO naar cichoreivariëteiten met een maximale inuline-opbrengst per ha en goede vezeleigenschappen.

CichoreiVoedingsbedrijven gebruiken inuline (een keten van fructosemoleculen met op het einde een glucosemolecule) als prebiotische voedingsvezel in o.a. zuivel- en bakkerijproducten. Maar hoeveel inuline valt er nu te halen uit cichorei? De inuline-opbrengst van een cichoreiveld is het resultaat van de wortelopbrengst en het inulinegehalte. De kwaliteit van de inuline wordt bepaald door de ketenlengte en de afwezigheid van vrije suikers. De potentiële wortelopbrengst is niet alleen genetisch bepaald, maar hangt ook af van de groeiduur en de wortelvorm. Koude tijdens de oogstperiode leidt tot afbraak van de inulineketens en verminderde vezelkwaliteit.

Om de wortelopbrengst te verhogen trachten we stabiele hybride rassen te ontwikkelen op basis van zelfincompatibiliteit of mannelijke steriliteit. De groeiperiode verlengen we op twee fronten: selectie naar schieterresistentie en vlotte jeugdgroei maakt dat er vroeger kan gezaaid worden. Selectie naar persistentie en gezondheid van het blad maakt dat het gewas langer doorgroeit. Selectie op wortelvorm voorkomt rooiverliezen. Ontwikkeling van herbicideresistente rassen helpt de boer bij de onkruidbeheersing. Terugkerende selectie op het inulinegehalte en de inulineketenlengte na de toepassing van een koudestress op de wortels leidt tot een betere inulinekwaliteit.

Vooraleer de nieuw veredelde cichoreirassen mogen verhandeld en geteeld worden dienen ze deel te nemen aan de cultuur- en gebruikswaardeproeven (CGW). Tijdens deze proeven worden de nieuwe rassen vergeleken met reeds bestaande rassen en worden belangrijke kenmerken zoals wortelopbrengst, suikergehalte en schieterresistentie gecontroleerd. Daarnaast wordt elk nieuw ras ook onderworpen aan een test die de onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (OHB) van het ras onderzoekt. Een nieuw ras wordt slechts toegelaten wanneer het een duidelijke verbetering vormt voor de onderzochte landbouwkundige eigenschappen tijdens de CGW-proeven en wanneer het onderscheidbaar is van alle reeds bestaande cichoreirassen, homogeen is voor tal van (morfologische) eigenschappen en stabiel is over diverse vermeerderingscycli heen.

Deze onderzoeksprojecten hebben een aanzienlijke economische relevantie, want België is het grootste cichoreiverbouwend en -verwerkend land te wereld, met een traditie in de teelt (cichorei werd vroeger veel gebruikt als koffiesurrogaat). De cichorei behoort tot een plantenfamilie (samengesteldbloemigen) die tot vandaag nog weinig in de vruchtwisseling voorkomt. De teelt kan de diversiteit verhogen. De consumptie van inuline stimuleert de groei van gunstige darmbacteriën en leidt tot een goede darmwerking. De belangrijkste output van het cichoreiveredelingsprogramma zijn nieuwe cultivars met een meerwaarde voor de teler en de verwerkende industrie. Het verhogen van de opbrengst garandeert de boer een goed inkomen en de industrie een aantrekkelijke grondstof. De kwaliteitsverbetering verhoogt de verwerkingsefficiëntie.

Project: Cichorei (Veredeling industriële cichorei) / Rassencatalogus (Rassenonderzoek voor de nationale rassencatalogus)
Financiëring: ILVO
Looptijd: doorlopend
Samenwerking: Cosucra – Groupe Warcoing (Cichorei) / CRAW Gembloux (Rassencatalogus)
Contact: Joost Baert (Cichorei), Joke Pannecoucque (Rassencatalogus)