Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2020

Energiebesparing bij serreteelt paprika via nieuw schermsysteem

Met nieuwe dag- en nachtschermen kon dit teeltseizoen 63% energie worden bespaard bij de teelt van paprika, dat melden onderzoekers van ILVO en het Proefcentrum Hoogstraten. Zij ontwikkelen/passen klimaat-neutrale technieken toe in de serreteelt binnen het Vlaams-Nederlandse project GLITCH.

Glitch serreteeltUit eerdere proeven met PE (polyethyleen)-folies bleek dat er in de paprikateelt heel wat energie kan worden bespaard in de koudere periodes van het jaar. In deze proef werden nieuwe dag- en nachtschermen ingezet: overdag zijn dat schermen die het licht doorlaten en warmte absorberen, ’s nachts zijn het schermen die warmte reflecteren en dus in de serre vasthouden. Dit schermsysteem brengt de energiebalans van de kas in evenwicht (=energiebalancerende schermen) waardoor er minder verwarming nodig is en dit zonder verlies aan productie en vruchtkwaliteit. De samenstelling van de folies blijkt doorslaggevend. Zo bleken folies uit polyethyleen met anti-condenscoating uit de eerdere proef niet altijd te werken. De onderzoekers gingen daarom aan de slag met folie van polyethyleen met vinylacetaat, die ook dikker is en ook meer licht doorlaat.

De geteste combinatie bestaat uit 3 energiebalancerende dagschermen (2 EVA=ethyl vinyl acetaat en 1 klassiek Luxous 1147FR) en twee bestaande nachtschermen (XLS18 en PhormiTex Eclipse 98). Deze combinatie bleek goede resultaten op te leveren, mits goede vochtregeling: er werd gemiddeld 63% energie bespaardoverdag was dit 45% ’s nachts 72% . Toch zijn nog aanpassingen nodig aan de EVA folie, want die bleek plakkerig te worden bij intense zoninstraling. Die aanpassingen gebeuren in samenwerking met de producent.

Dergelijke samenwerking tussen producenten, onderzoekers en telers is van levensbelang voor innovatie in de serreteelt, weten ze bij GLITCH. In de glastuinbouw is er namelijk een hoge druk op de kostprijs, waardoor individueel innoveren bijna onmogelijk is. Telers zijn vaak zelf niet in staat om bijvoorbeeld grote testproeven op te zetten, en zoeken daardoor aansluiting bij andere instellingen. De combinatie tussen onderzoek en praktijk zorgt voor een implementeerbare en relevante innovatie, maar de verschillende blikken/visies maken de samenwerking complex. Daarom lanceerde het project onlangs het GLITCH KOMPAS, een online tool die de glastuinbouwsector van Vlaanderen (België) en Nederland begeleidt bij het realiseren van relevante innovaties middels co-creatie. Het GLITCH Kompas neemt het team mee vanaf de starfase van ideevorming tot het eindpunt - een ontwikkelde innovatie die een oplossing vormt voor een probleem, of een verbetering is van reeds bestaande toepassingen en systemen.

Het GLITCH Kompas biedt een stapsgewijze structuur aan, bestaande uit zeven verschillende fasen die telers of toeleveranciers op weg helpen doorheen een innovatie-ontwikkeling via co-creatie die toepasbaar is in de teeltpraktijk.

Project: GLITCH
Looptijd: 2018-2021
Financiering: Interreg Vlaanderen - Nederland
Samenwerking: PSKW, PCH, Thomas More, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Botany, Maurice Kassenbouw, EMS, Brightlands Campus Greenport Venlo
Contact: filip.bronchart@ilvo.vlaanderen.be

Europa Interreg Vlaanderen Nederland Glitch kompas