Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2020

Zeebaarzen met zenders onthullen bewegingspatronen

De zorgwekkende toestand van het Noord-Europese zeebaarsbestand noopt tot een beschermend beleid, maar er is op dit moment nog te weinig kennis over de ecologie van de soort. ILVO, VLIZ en UGent gingen daarom aan de slag met zenders en ontvangers. Analyse van de opgevangen signalen van gezenderde vissen moet het leefgebied en migraties van zeebaars in kaart brengen.

zeebaars: onderzoek, ecologie en verspreidingDe Europese zeebaars geldt als een iconische soort voor vissers, maar sinds 2010 kent het Noord-Europese bestand een dramatische afname. Gealarmeerd door de toestand van de economisch waardevolle toppredator, heeft de Europese Commissie sinds 2015 een reeks noodmaatregelen ingesteld voor zowel de beroeps- als de sportvisserij. De beperkte kennis van de zeebaars en diens visserij wordt gezien als een van de belangrijkste hindernissen voor een efficiënt instandhoudingsbeleid. In een samenwerking tussen UGent, VLIZ en ILVO, onderzoekt men de bewegingsecologie van zeebaars in Belgische en omliggende wateren.

Sinds 2018 worden de bewegings- en migratiepatronen van individuele zeebaarzen onderzocht aan de hand van elektronische zenders. Deze ‘Acoustic Data Storage Tags’ (ADST) worden intern aangebracht bij de zeebaarzen tijdens een korte operatie, waarna ze twee types data leveren. Enerzijds stuurt de zender een geluidssignaal uit dat kan opgepikt worden door de akoestische receivers van het LifeWatch netwerk. Daarnaast fungeert de zender ook als datalogger: metingen van temperatuur en diepte worden opgeslagen op de zender zelf. Om deze gegevens te bemachtigen, dient men de zender terug in handen te krijgen. Zo kunnen de zenders opgevist worden, maar ze kunnen ook aanspoelen op het strand. De eerlijke vinder krijgt een beloning van 25 euro of een T-shirt. Voor zowel het terug bemachtigen van de zender, als voor het vangen van de zeebaars, steunt dit project sterk op de medewerking van beroeps- en sportvissers.

De zeebaarzen met zenders leveren op die manier essentiële informatie aan over het ruimtegebruik van de vis doorheen de tijd. Het belang van verschillende habitats en de locatiegebondenheid van de zeebaars worden daarbij onderzocht. Daarnaast kijkt men waarheen de zeebaars naartoe migreert in de winter. Omdat beweging een cruciaal aspect vormt van de levenscyclus en ecologie van de zeebaars, is de kennis van deze ruimtelijke patronen essentieel voor het behoud van het bestand.

Meer weten? Lees het online artikel van EOS Wetenschap
Project: What moves European seabass? (Doctoraatsproject Jolien Goossens)
Looptijd: 2018 – 2022
Financiering: FWO – LifeWatch – EFMZV – FIVA
Samenwerking: UGent – VLIZ – ILVO
Contact: jolien.goossens@ugent.be

partners