Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2020

Meervoudig ruimtegebruik op zee? SYMAPA mikt op een synergie tussen maricultuur en passieve visserij

Is het OF wilde vis vangen OF zeevruchten kweken, of kunnen allebei de activiteiten gecombineerd worden op hetzelfde stukje Noordzee? Project SYMAPA vormt een proefopzet waarbij de mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik worden bestudeerd, en is uniek in de wereld.

zeewierVLAIO-project SYMAPA moet een aanloop vormen voor het commercialiseren van maricultuur in het Belgische deel van de Noordzee, waarbij ook de mogelijkheden naar integratie met andere economische activiteiten worden onderzocht. SYMAPA past dan ook perfect in het kader van de innovatieroadmaps van de speerpuntcluster de Blauwe Cluster. In dit project zullen de mogelijke synergiën tussen maricultuur van mosselen, oesters en zeewieren en passieve visserij (vb. hengelen, fuiken,..) onderzocht worden. De projectpartners richten zich (1) op het optimaliseren van de teelttechnieken voor de kweek van platte oesters, mosselen en zeewier, (2) op het ontwikkelen van kweek- en oogsttechnieken voor de diverse soorten die geschikt zijn voor de (soms ruwe) omstandigheden in de Noordzee, (3) op de ontwikkeling van SMART aquafarming en (4) op co-creatie met de verschillende stakeholders van technieken en producten.

Binnen het luik maricultuur van het project wordt gezocht naar efficiënte substraten voor de invang van spat van mosselen en platte oester en naar biodegradeerbare substraten voor habitatverrijking. Voor zeewier wordt gezocht naar een geavanceerd lijmmiddel voor directe inzaai van zeewiersporofyten. Die substraten en lijm moeten de gekweekte organismen een goede start geven. Om vervolgens de productie en oogst te optimaliseren, vooral dan richting veiligheid en bestendigheid tegen Noordzee-omstandigheden, wordt onder andere gewerkt aan scheepsontwerp en de ontwikkeling van goede monitoringpraktijken, en wordt er gezocht naar voorspelbare onderhouds- en oogsttijdsstippen.

Binnen het luik passieve visserij wordt gezocht naar compatibele én efficiënte passieve vistuigen voor de heersende omstandigheden in het Belgische deel van de Noordzee. Om de efficiëntie te verhogen wordt onderzoek uitgevoerd naar stimuli (zoals bijvoorbeeld licht, geluid,…) die de vangstcapaciteit van passieve vistuigen kunnen verhogen.

In een apart luik wordt bovendien gewerkt aan de ontwikkeling van een operationeel monitoringsprogramma om de gecombineerde (milieu)effecten van maricultuur en passieve visserij te evalueren.

Uiteindelijk doel is om maricultuur en passieve visserij in dezelfde ruimte te combineren, en om zo meerwaarde te creëren op het vlak van duurzaamheid en commerciële waarde. Dat laatste kan door de geproduceerde soorten via co-creatie een weg te laten vinden naar de korte keten, de visveiling en de retail.

Project: SYMAPA
Looptijd: 2019 - 2022
Financiering: VLAIO
Samenwerking: ILVO - Colruyt Group, Brevisco BVBA, Vlaamse Visveiling nv., AtSeaNova, RBINS - ODNatuur
Contact: daan.delbare@ilvo.vlaanderen.be; kristien.veys@blauwecluster.be
SYMAPA is ingediend via de Blauwe Cluster en wordt gesteund door VLAIO.

Agentschap innoveren en ondernemen - Blauwe Cluster

Samen voor sterke groei door innoveren en internationaliseren

Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en de clusters willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren. De Blauwe Cluster is de speerpuntcluster voor de blauwe economie. Ontdek de andere clusters op www.vlaio.be/clusters. #sterkgroeien