Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2020

Crisisbeleid bij pandemieën: ontwikkeling van een intelligente set tools

Voorspellende modellen, vroege waarschuwingssystemen en draagbare testtoestellen, dat zijn enkele van de tools die nodig zijn voor de beheersing van pandemieën. Een aantal van die tools zullen ontwikkeld worden binnen het grootscheepse project STAMINA. ILVO focust daarbij op snelle detectie van opkomende ziektes.

virus

Het management van pandemie-crisissen blijft een uitdaging door de betrokkenheid van vele actoren, door de verschillende legale, administratieve, professionele en politieke culturen en door het gebrek aan structuren voor een goed grensoverschrijdend crisismanagement. Project STAMINA wil daarom tools ontwikkelen die het (crisis)beleid rond een uitbrekende pandemie kunnen ondersteunen. De technische tools zijn zowel bruikbaar bij predictie als bij het management van pandemieën, en dit op verschillende niveau’s: nationaal, regionaal, binnen en buiten de EU-grenzen. Het STAMINA project als geheel focust op de (potentieel) pandemische pathogenen COVID, influenza, Zika en West Nijl virus, en ook op voedselpathogenen zoals E. coli (ESBL). STAMINA is een grootscheeps Europees Horizon2020 onderzoeksproject met 37 internationale partners, die de tools samen opstellen en testen.

De toolsets die worden onwikkelen in heel STAMINA omvatten 4 afzonderlijke toepassingsvelden: (i) we mikken op ‘real time web and social media analytics’ die het maatschappelijk vertrouwen en de mogelijke uitbraken kunnen monitoren, (ii) we bouwen voorspellende modellen (predictive modelling) van de pandemische uitbraak en van de de impact, die verbonden worden met beslissingstools rond het optimaal implementeren van beperkingsstrategieën, (iii) we creëren een vroeg waarschuwingssysteem en een ‘scenario generation tool’ voor trainingsdoeleinden en (iv) we ontwikkelen draagbare ‘point-of-care’ testtoestellen en ‘smart wearables’ voor de eerstelijns screening. De hoofdfocus van ILVO ligt op het (technisch) testen en valoriseren van ‘point-of-care’ tests (PCR en CRISPR-CAS technologie) voor snelle ‘on-site’ detectie van opkomende ziektes.

De onderzoekers verwachten dat de intelligente STAMINA toolsets een op bewijs gebaseerde beslissingsondersteuning kan bieden aan autoriteiten en uitvoeders op nationaal en regionaal niveau. Wie betrokken is bij het crisismanagement van een pandemie kan met de toolsets reageren op het “bekende-onbekende”. Een toolset wordt vergezeld van heldere richtlijnen over effectieve implementatie van risico communicatie. Er is ook info rond best practices in organisatieoverkoepelende paraatheid en respons. Een intelligente toolset moet met andere woorden de bewustmaking, het toezicht en de opsporing bevorderen.

Project: STAMINA
Looptijd: 2020 - 2022
Financiering: Horizon2020
Samenwerking: 37 internationale partners, met Griekse coördinatie
Contact: ellen.lambrecht@ilvo.vlaanderen.be