Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf september 2020

De koe verdwijnt, de lama verschijnt

Recent verscheen een diepgaand artikel in het magazine Trends over de stijgende prijzen van Vlaamse landbouwgronden, een landbouwtrend die bij ILVO-onderzoek steeds meer aandacht krijgt. Anna Verhoeve van ILVO geeft uitgebreid duiding bij het toenemend gebruik van landbouwgrond voor hobbydieren zoals lama’s, pony’s of struisvogels door kapitaalkrachtige kopers die de prijzen van de landbouwgronden snel opdrijven. Lees meer via https://trends.knack.be/economie/magazine/de-koe-verdwijnt-de-lama-verschijnt/article-normal-1633917.html

lama

Eerder werd bij ILVO al onderzoek uitgevoerd naar de “verpaarding” en “vertuining” van het platteland en naar het toenemend gebruik van landbouwgronden voor niet-landbouwpraktijken of niet-professionele landbouwactiviteiten. Die problematiek blijft toenemen en drijft landbouwers in het nauw.
“In Vlaanderen kunnen heel veel mensen een stuk landbouwgrond kopen”, zegt Anna Verhoeve, onderzoekster bij ILVO. “Sinds 2003 zijn de zogenoemde zonevreemde ontwikkelingsrechten in landbouwgebied stelselmatig versoepeld. Onze markt is vrij, en niet gereguleerd zoals in Frankrijk. Als je daar landbouwgrond koopt, moet je aantonen dat die voor professionele landbouwdoeleinden zal worden gebruikt.”

De gevolgen voor de prijzen van de landbouwgrond zijn dramatisch, waardoor landbouwgrond aankopen voor veel boeren niet meer rendabel is. Maar ook pachten wordt steeds moeilijker. “In Vlaanderen
is het pachtsysteem heel beschermend voor de landbouwers. Eigenaars zijn dan ook terughoudend voor pachtformules”, zegt Anna Verhoeve. Bovendien zorgen ook de lage pachttarieven voor problemen. “De eigenaars verhuren liever aan bijvoorbeeld paardenliefhebbers. Of ze onderhandelen lossere regels
met de boeren, bijvoorbeeld een pacht voor slechts één seizoen.”

Contact: anna.verhoeve@ilvo.vlaanderen.be