Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf april 2020

Plantentoxines in voedingssupplementen: nieuwe analysemethodes beschikbaar

Verbeterde kennis over en analysemethodologieën voor diverse plantentoxines in voedingssupplementen, dat is de uitkomst van project ANAPLANTOX. Beide zijn noodzakelijk voor zowel producenten van voedingssupplementen als voor de bevoegde instanties (controle, wetgeving) in het kader van voedselveiligheid.

Binnen de voedingsindustrie behoort de sector van de voedingssupplementen tot de snelst groeiende. Voedingssupplementen kunnen echter plantencomponenten bevatten die toxisch zijn en/of negatief kunnen interageren met bepaalde geneesmiddelen of therapieën. Om die te kunnen opsporen, zijn er gestandaardiseerde, specifieke en voldoende gevoelige detectiemethodes nodig, én moet er kennis voorhanden zijn op welke toxines met voorrang moet gefocust worden. Project ANAPLANTOX, een samenwerking tussen CER Groupe en ILVO, pakte beide knelpunten aan.

Er werd een database opgesteld met de voorhanden zijnde toxicologische data, de prevalentiedata en consumptiedata. Vervolgens werden vloeistofchromatografische- tandem massaspectrometrische methodes (LC-MS/MS) op punt gesteld om meerdere plantentoxines simultaan, specifiek en voldoende gevoelig te detecteren/kwantificeren in verschillende voedingssupplementenmatrices (poeders, tabletten, vloeistoffen, …). Enerzijds werd hierbij de methodologie (extractie en detectie/kwantificatie) voor 25 kleine molecules (o.a. thujone, microcystine LR, lycopsamine (pyrrolizidine alkaloïde), …) geoptimaliseerd en anderzijds deze specifiek voor het jacaline lectine. Na ontwikkeling en optimalisatie van deze methodologieën gebeurde een extensieve validatie (zowel intra- en interlaboratorium validatie volgens Beschikking 2002/657/EC) om de performantie van de methodes te evalueren. Tevens vergeleken we deze performantie met een bestaande screeningsmethode voor de component lycopsamine.

Dit project heeft bijgedragen tot een verbeterde kennis én het ter beschikking komen van analysemethodologieën voor diverse plantentoxines in voedingssupplementen, beide noodzakelijk voor zowel voedingssupplementenproducenten als de bevoegde instanties (controle, wetgeving) in kader van voedselveiligheid. Op basis van de resultaten van het ANAPLANTOX project werd een theoretische workshop georganiseerd voor private/publieke laboratoria en overheidsdiensten.

Belangrijke bevindingen uit dit onderzoeksproject bleken o.a. het gebrek aan consumptiedata, commercieel beschikbare standaarden, de immense chemische diversiteit van de plantentoxines en complexe samenstelling van voedingssupplementen, en het feit dat het voorkomen van plantentoxines niet altijd zomaar gelinkt kan worden aan de ingrediëntenlijst.

voedingssupplementen rijst

Project: ANAPLANTOX
Looptijd: 2017 - 2019
Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
Samenwerking: CER - Centre d'Economie Rurale
Contact: els.vanpamel@ilvo.vlaanderen.be