Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf februari 2020

Erosie voorkomen in groenten en maïs: 4 jaar GOMEROS

34 veldproeven met niet-kerende bodembewerking, strip-till, volleveldszaai, aangepaste plantmachines, ruggenteelten en nog veel meer. GOMEROS voerde 4 jaar lang onderzoek naar erosie in groenten en maïs. Download nu de “gewas- en techniekfiches” voor landbouwers!

Gomeros

Erosie is een probleem dat de jongste jaren meer onder de aandacht kwam, o.a. wegens de gewijzigde randvoorwaarden op de sterk erosiegevoelige percelen in Vlaanderen. Niet-kerende bodembewerking, maar ook een hele reeks van andere teelt-technische maatregelen werden de voorbije vier jaar uitgetest en verbeterd in het GOMEROS-project om erosie te voorkomen in groenten en maïs. Participatie van de sector was doorheen het project steeds belangrijk.

Teelttechnieken om erosie te beperken moeten niet alleen preventief zijn tegen erosie, ze moeten ook praktisch haalbaar zijn voor de teler, zonder opbrengstdervingen. Naast optimalisatie van bestaande technieken, werden ook technieken uitgetest die door de landbouwers zelf werden aangehaald. De opgedane kennis wordt online ontsloten voor het brede publiek (zie www.gomeros.be en ILVO mededelingen 226, 241, 251, 256 en 257). Voor de landbouwers werden “Gewas- en techniekfiches” opgesteld die per teelt een overzicht geven van de oorzaken van erosie, concrete technieken om erosie aan te pakken en enkele bijhorende praktische tips.

Lees meer over de projectresultaten in de laatste GOMEROS nieuwsbrief.

Project: GOMEROS
Financiering: VLAIO, Boerenbond, ABS, Vegebe, Ingro, BND, VEGRAS, PACKO, Steeno
Looptijd: 2016 - 2019
Samenwerking: PCG, Inagro
Contact: thijs.vandennest@ilvo.vlaanderen.be, greet.ruysschaert@ilvo.vlaanderen.be
Link: https://gomeros.be/Portals/475/Eindrapport%20GOMEROS_ILVO_klein.pdf