Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf december 2019

ILVO verbindt zich tot meer transparantie over dierproeven

Een 20-tal Belgische onderzoekscentra en bedrijven, waaronder ook ILVO, ondertekenden een transparantie-overeenkomst over dierproeven. Gezamenlijk gaan ze het engagement aan om op een meer open manier te communiceren over wetenschappelijke proeven met dieren.

pluimveeBelgië staat internationaal bekend voor baanbrekend biologisch en biomedisch onderzoek. Basisonderzoek blijft enorm belangrijk om biologische processen en ziektemechanismen te doorgronden. Voor bepaalde delen van dit onderzoek zijn helaas vandaag nog proefdieren nodig. Ook nieuwe geneesmiddelen worden getest op dieren vooraleer ze naar de kliniek gaan. De regelgeving voor het gebruik van proefdieren is streng en strikt. Dierproeven kunnen enkel als er geen alternatief beschikbaar is, en zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht. Bij elke mogelijke dierproef wordt steeds een ethische afweging gemaakt: wat kan de wetenschap leren en is dat belangrijk genoeg om een dierproef te verantwoorden?

Onder impuls van de Belgische raad voor proefdieronderzoek (BCLAS) en in samenwerking met de Europese Associatie Proefdieronderzoek (European Animal Research Association, EARA), die de biomedische sector in Europa ondersteunt, stelden een aantal Belgische universiteiten en bedrijven een transparantie-overeenkomst op waarin ze zich engageren om open te communiceren over dierproeven. De overeenkomst omvat vier verbintenissen:

  1. meer klaarheid scheppen over hoe, wanneer en waarom er dieren in onderzoek gebruikt worden
  2. betere communicatie met de media en het publiek; o.a. over het implementeren van de alternatieven en het verminderen of verfijnen van dierproeven
  3. het brede publiek de gelegenheid bieden om kennis te maken met proefdieronderzoek en de regelgeving die daarop van toepassing is, bijvoorbeeld via open-labo dagen
  4. jaarlijks de impact van onze communicatie rapporteren en ervaringen delen

Lees meer over de engagementen van ILVO

De volledige overeenkomst en een overzicht van de ondertekenaars is terug te vinden op de website van BCLAS (Belgian Council for Laboratory Animal Science).

Contact

Greet Riebbels – woordvoerder ILVO: greet.riebbels@ilvo.vlaanderen.be
Sam De Campeneere – expert proefdieren landbouw: sam.decampeneere@ilvo.vlaanderen.be
Hans Polet – expert proefdieren marien: hans.polet@ilvo.vlaanderen.be