Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2019

Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaïs? Een meetmethode op basis van Nabij InfraRood Spectroscopie.

Een snelle en objectieve methode om de celwandverteerbaarheid van kuilmaïs van verschillende rassen te scoren, daar zijn onderzoekers van ILVO en HoGent naar op zoek. De bedoeling is dat er op die manier een extra, en erg nuttige voederwaardeparameter kan worden toegevoegd aan de rassenlijsten.

maisIn de rassenlijsten, de officiële beoordeling van de (nieuwe en recente) commerciële maïsrassen, vinden landbouwers nuttige informatie die hen helpt het juiste ras voor hun bedrijf te kiezen. Informatie over de celwandverteerbaarheid, die naast het zetmeelgehalte, de voederwaarde van kuilmaïs voor runderen bepaalt, ontbreekt tot op heden echter nog. Daarom wordt een robuuste Near Infrared Spectroscopy oftwel NIRS-kalibratie ontwikkeld voor het schatten van de celwandverteerbaarheid (NDFD) van kuilmaïs.

De onderzoekers vertrekken van een basis NIRS-kalibratie uit eerder onderzoek, waarbij de in vitro verteerbaarheid van NDF met behulp van pensvocht als referentiemethode wordt gebruikt. Deze kalibratie wordt nu gevalideerd en geupdated met monsters van de seizoenen 2017, 2018 en 2019, afkomstig van het officiële rassenonderzoek op het ILVO alsook van het VARMABEL-netwerk (rassenproeven van CIPF en LCV). De onderzoekers plannen voor elk van de 3 jaren een selectie van 20 monsters van het ILVO en 20 van VARMABEL, op basis van het NIRS-spectrum, waarop NDFD met de referentiemethode geanalyseerd wordt.

Deze extra voederwaardeparameter 'celwandverteerbaarheid' in de rassenlijst moet de veehouder toelaten een betere keuze te maken van het maïsras in functie van het aandeel maïskuil in zijn basisrantsoen en het type (melk- vleesvee) en productiestadium van het vee. Wij verwachten ook dat de maïsveredelingsbedrijven met de kennis van NDFD meer gericht de globale voederwaarde van kuilmaïs kunnen verbeteren. Er komen op die manier wellicht specifieke rassen voor verschillende bedrijfsvoeringen op de markt. De nieuwe methodiek vindt zijn directe toepassing bij het officiële rassenonderzoek van het ILVO, alsook bij de rassenvergelijking door andere Belgische netwerken, oa het LCV.

Project: RUNDNDFD
Looptijd: 2019 -2020
Financiering: Fonds Landbouw en Visserij
Samenwerking: Hogeschool Gent
Contact: Johan.Deboever@ilvo.vlaanderen.be