Nieuwsoverzicht

Huidige artikelen | Categories | Zoek

Nieuwsgolf oktober 2019

Sneltest voor bacteriële verontreiniging in voeding

Een continue, geautomatiseerde en efficiënte detectie van bacteriële besmettingen in voedsel, dat is het ambitieuze doel van het pas gestarte Interreg-project agrEUfood. De projectpartners optimaliseren nieuwe biosensortechnologie en maken die industrieel toepasbaar.

sneltest bacteriële verontreiniging

AgrEUfood moet nieuwe biosensortechnologie industrieel toepasbaar maken, minstens tot het niveau van een fijn afgestelde, betrouwbare demonstrator, met de juiste schaalgrootte en verbonden met een helder te gebruiken softwareplatform. Die biosensortechnologie werd speciaal voor de agrofood industrie ontwikkeld en is gebaseerd op synthetische bioreceptoren en thermische weerstandsmetingen. De bedoeling is dat agrovoedingsbedrijven op korte termijn hun producten tijdens de hele maakfase zoveel mogelijk geautomatiseerd en continu kunnen laten testen op de aanwezigheid van bacteriële verontreiniging. Tot nu toe gebeurt die bacteriële controle nog aan de hand van steekproefmonsters, die (hoofdzakelijk manueel) in een lab worden geanalyseerd.

De onderzoekers testen de nieuwe technologie (in zijn huidige ontwikkelingsfase) op stalen uit een industriële voedingsomgeving. Aan de hand daarvan optimaliseren ze de methode qua vereiste detectielimieten. Er komen ook proefmetingen in complexe monsters om de robuustheid en de graad van detail van de technologie te beproeven. De apparatuur zelf wordt aangepast aan de vereiste dimensies om tot een demonstrator te komen die geautomatiseerde metingen mogelijk maakt. We bouwen een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk platform rond de huidige software, zodat de eindgebruiker op eenvoudige wijze het meetproces in de tijd kan volgen. Ook vanop afstand: het bedrijf moet het detectieproces op elk willekeurig moment online kunnen raadplegen via een smartphone app of een website. ILVO heeft de belangrijke rol om de gespecialiseerde kennis rond de microbiologische toepasbaarheid en rond de aftoetsing van de bisensortechnologie t.o.v. de referentiemetingen over te dragen naar de lokale kwaliteitsverantwoordelijken bij de voedingsbedrijven.

De demonstrator belooft een duidelijke meerwaarde qua voedselveiligheid en autocontrole, omdat detectie van besmettingen erdoor meer continu, geautomatiseerd en efficiënt kan gebeuren. We verwachten zowel in Nederland als in België veel geïnteresseerde reacties bij de agrofood sector. De bedrijven kunnen beantwoorden aan de marktvraag naar veilige en gezonde voedselproducten van hoge kwaliteit. Ze krijgen de kans om door innovatie een concurrentievoordeel te creëren en te behouden. Daarom leveren zowel partner Brightlands Campus Greenport Venlo als ILVO, vanuit hun triple-helix structuur, intensieve vakgerichte communicatie-inspanningen als het product op punt staat. Een tweede beloftevol aspect is de mogelijke verbreding. Gezien het om een platformtechnologie gaat, is een makkelijke uitbreiding mogelijk naar de detectie van andere ongewenste verontreinigingen (schimmels, toxines, allergenen, pesticiden, zware metalen…). Vanuit de case studies komen er mogelijk aanzetten tot vervolgtrajecten.

Project: AGREUFOOD
Looptijd: 2019 - 2022
Samenwerking: Brightlands Campus Greenport Venlo, Universiteit Maastricht, Universiteit Hasselt, KU Leuven, Durum Company NL B.V., Alberts NV, Voxdale BVBA, Yookr BV
Financiering: Interreg Vlaanderen-Nederland
Contact: marc.heyndrickx@ilvo.vlaanderen.be